Dzieje zespołu i jego właściciele - Zespół pałacowo-parkowy w Sławie - Sława - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

W 1468 r. Melchior (II) von Rechenberg na Borowie Polskim (niem. Windischborau) nabył od księcia głogowskiego Henryka XI miasto Sławę wraz z położonymi wokół wsiami (weichbild sławski)1, co zapoczątkowało trwający około dwa stulecia okres przynależności majątku do przedstawicieli tego jednego z najpotężniejszych w dziejach księstwa głogowskiego rodów. W dokumencie sprzedaży, wystawionym dnia 12 marca wspomnianego roku w Głogowie, po raz pierwszy wzmiankowany jest zamek w Sławie2.

W małżeństwie Melchiora (II) von Rechenberga i jego żony Barbary Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein urodziło się ośmiu synów i jedna córka; byli to:

 

1) Nickel (ur. 1497, zm. 1532 w Sławie), pan na Sławie, Gołaszynie (niem. Lindau) i Otyniu,

2) Melchior (III) na Borowie Polskim (zm. 1497),

3) Caspar,

4) Balthasar (zm. 1533), pan na Siedlisku (niem. Carolath),

5) Clemens (zm. 1550 ?), pan na Borowie Wielkim (niem. Grossenborau) i Sławie,

6) Hans (Johannes, zm. 1537 w Pradze), pan na Sławie, Borowie Polskim, Bytomiu Odrzańskim i Otyniu, od 1534 r. noszący tytuł barona,

7) Heinrich,

8) Günther,

9) nieznana z imienia córka (zm. 1539), zamężna von Gersdorf3.

 

Po śmierci Melchiora (II) w 1482 r. Sławę wraz z Przybyszowem (niem. Pürschkau) odziedziczyli synowie Nickel i Hans4. Drugi z nich zapisał się w historii księstwa głogowskiego jako jeden z pierwszych propagatorów nauk Marcina Lutra5. Już w 1524 r. przekazał on kościół w Sławie luteranom, w których rękach pozostał do roku 16546. Starszy z braci Rechenbergów, Nickel zmarł w 1532 r. W 1536 r. żyjący jeszcze wówczas Hans von Rechenberg, nie posiadający męskiego potomka, zapisał w testamencie Sławę młodszemu bratu Clemensowi7.

Clemens von Rechenberg, właściciel majątku sławskiego od 1537 r.8, zawarł związek małżeński z nieznaną z imienia przedstawicielką rodziny von Ebersbach na Broniszowie (niem. Brunzelwaldau), z którą miał następujące potomstwo:

 

1) Caspara,

2) Melchiora, pana na Sławie i Borowie Wielkim,

3) Annę (zm. 1563), wydaną za Wenzela von Braun z Przecławia (niem. Ottendorf) i Solnik (niem. Zölling),

4) Balthasara (zm. 1567), pana na Sławie, Przybyszowie, Strączu (niem. Struntz), Borowie Wielkim i Gołaszynie9.

 

Zmarły być może w 1550 r. Clemens von Rechenberg pozostawił Sławę zapewne starszemu synowi Melchiorowi, żyjącemu jeszcze w 1550 r., którego jako pana tego majątku wymienia J. Sinapius10. Po nim właścicielem został młodszy brat Balthasar, żonaty z Anną z domu von Unruh z Borowa Wielkiego (zm. 1590), która powiła dziewięcioro dzieci:

 

1) Johanna (zm. 1581), pana na Sławie i Borowie Wielkim,

2) Sarę (zm. 1587), zamężną z Balthasarem von Glaubitz z Kotli (niem. Kuttlau),

3) Melchiora (1549-1625), wolnego pana na Kliczkowie (niem. Klitschdorf) i Przemkowie, właściciela Sławy, radcę cesarskiego, starostę kłodzkiego,

4) Annę, wydaną za Christopha von Glaubitz na Dalkowie (niem. Dalkau),

5) Balthasara (zm. 1604), pana na Strączu i Zalesiu (niem. Sälisch, ob. część Starego Strącza), założyciela zaleskiej linii rodu Rechenbergów,

6) Barbarę (zm. 1615), zamężną po raz pierwszy z Wolfgangiem von Niebelschütz na Glinicy (niem. Gleinitz), po raz drugi z Davidem von Stosch na Czernej (niem. Klein-Tschirne),

7) Sigismunda (zm. 1610) pana na Przybyszowie i Borowie Wielkim, założyciela przybyszowskiej linii rodu Rechenbergów,

8) Heinricha (zm. 1598) na Borowie Wielkim,

9) Friedricha11.

 

Dziedzicem zmarłego w 1567 r. Balthasara von Rechenberga został pierworodny syn Johann, który zawarł związek małżeński z Anną z Glaubitzów na Czernej i spłodził z nią ośmioro dzieci12. Johannowi von Rechenberg przypisuje się budowę około 1574 r.13 murowanej późnorenesansowej siedziby mieszkalnej w Sławie, której relikty zawiera obecny pałac (mowa m.in. o sklepieniu pomieszczenia w suterenie w skrzydle głównym, wspartym na kolumnie, której trzon pokrywają ornament okuciowy oraz kaboszony). Za jego czasów (1580) rozpoczęto także budowę nowego kościoła parafialnego dla sławskich ewangelików, bowiem dotychczas istniejąca budowla groziła zawaleniem14. Należy tu nadmienić, iż w tym samym okresie późnorenesansowy dwór mieszkalny polecił wznieść w pobliskim Przybyszowie brat Johannesa, Sigismund, zaś już w początkach nowego stulecia (1602) murowany kościół luterański w Strączu wystawił inny z braci, Balthasar15.

Po śmierci Johanna von Rechenberga w 1581 r. majątek sławski wykupił w 1587 r. jego brat Melchior von Rechenberg, założyciel baronowskiej linii rodu Rechenbergów, związanej ze Sławą16. Pierwsza żona Melchiora, Magdalena ur. von Dyhern z Konotopu (niem. Kontopp) zmarła bezdzietnie w roku 1601, druga zaś – Magdalena ur. von Haugwitz z Brodowa (niem. Brodelwitz), wdowa po Christophie von Schindel na Miękini (niem. Nimkau), poślubiona w 1604 r. – zmarła w roku 1624, wydawszy uprzednio na świat trzynaścioro dzieci17; były to:

 

1) Wolfgang (ur. 1578 w Konotopie, zm. 1616), wolny pan na Lodenau i Neusorge na Górnych Łużycach,

2) Johann Rudolph (ur. 1579 w Konotopie, zm. tego samego roku),

3) Maria (ur. 1580 w Pradze), zamężna z Casparem von Rechenbergiem, wolnym panem na Kliczkowie,

4) nieznany z imienia syn (ur. 1581, zm. tego samego roku),

5) Melchior (1583-1635),

6) Anna (ur. 1584 w Przybyszowie, zm. 1624), wydana w 1608 r. w Sławie za Ladislausa von Niebelschütz z Gawrony (niem. Gafron),

7) Balthasar (ur. 1585 w Śremie, zm. 1634),

8) Johann (ur. 1588 w Sławie, zm. 1664), ostatni właściciel Sławy z rodu Rechenbergów,

9) Barbara (ur. i zm. 1589 w Kłodzku),

10) nieznany z imienia syn (zm. 1592),

11) Sigismund (ur. 1593, zm. kilka dni później),

12) nieznany z imienia syn (zm. 1596),

13) Susanna, zamężna z Hansem Christophem von Trebra z Gehofen w Turyngii18.

 

W okresie przynależności majątku sławskiego do Melchiora von Rechenberga, tj. w roku 1604, zakończono budowę nowego kościoła parafialnego w Sławie19. [ilustr.] Był on miejscem pochówku licznych przedstawicieli rodziny Rechenbergów, o czym świadczą zachowane płyty nagrobne, w tym dziecięce, pochodzące głównie z 4 ćw. XVI w.20. W roku 1619 powstała – istniejąca do czasów obecnych – ambona, ufundowana przez wspomnianą córkę Melchiora, Annę z Rechenbergów von Niebelschütz, której bogaty program ideowy – obok typowo protestanckich wątków chrystologicznych oraz związanych z podkreślaniem roli Słowa Bożego – zawiera wątki astrologiczne (odwołania do wygaśnięcia komety Halleya w 1618 r.) oraz służące gloryfikacji linii sławskiej rodu Rechenbergów.

Po zmarłym w 1625 r. Melchiorze majątek w Sławie przejął urodzony w 1585 r. syn Balthasar, ożeniony w 1624 r. z Joanną z domu baronową von Schenk, wdową po Georgu baronie von Schönaich, która zmarła kilka lat później (1629)21.

Po śmierci Balthasara von Rechenberga w 1634 r. posiadłość przeszła na jego brata Johanna, który zmarł w 1664 r.22 Był on ostatnim właścicielem Sławy z rodu Rechenbergów.

Od około połowy XVII w. rozpoczął się proces sukcesywnego wykupywania dawnych majątków Rechenbergów przez Johanna Franza (I) von Barwitz, barona von Fernemont (1597-1667), austriackiego generała broni, radcę wojennego na dworze Habsburgów, właściciela baronii Fernemont, majątków ziemskich Perlette i Touchy w hrabstwie Namur w należących do Habsburgów Niderlandach, dóbr lennych Gilgenberg w Austrii oraz majątku Sucha (niem. Zauche) w weichbildzie głogowskim23, w latach 1652-166824 starostę księstwa głogowskiego. W latach 1654-1655 zakupił on majątki ziemskie Przybyszów i Sława25, przy czym druga z wymienionych transakcji nabrała mocy prawnej dopiero w 1664 r.26, tj. po śmierci Johanna von Rechenberga. Baron von Fernemont na mocy swego testamentu z 1667 r. przekształcił dobra sławskie w majorat, a na jego właściciela wyznaczył wnuka, Johanna Franza Wenzela, urodzonego w 1659 r. jedynego syna Johanna Alexandra von Barwitz, barona von Fernemont i jego żony Anny Cathariny baronowej von Zierotin27.

Johann Franz (I) von Barwitz, baron von Fernemont żonaty był z Clarą Eugenie hrabiną von Gaure und Frezin (1600-1677)28, z którą miał dwóch synów:

 

1) wspomnianego Johanna Alexandra (ok. 1630-1683), pana na Suchej,

2) Johanna Wenzela29.

 

Jako gorliwy katolik wspólnie ze swą małżonką ufundował w Przybyszowie kaplicę pw. Matki Bożej Pod Krzyżem (ob. kościół fil. pw. MB Bolesnej), którą wzniesiono w latach 1657-166330.

Dziedzic Sławy, a od 1683 r. również Suchej31, Johann Franz Wenzel von Barwitz, baron von Fernemont pojął za żonę Franciscę hrabinę von Lodron, z którą miał syna Johanna Franza (II)32, urodzonego w 1688 r.33 Z czasów tego właściciela majoratu (sprzed 1680 r.) znany jest opis sławskiego ogrodu zamkowego, który miał ówcześnie układ tarasowy, a ozdobiony był figurami herosów i urządzeniami wodnymi34. Czas założenia tego ogrodu nie jest znany. Pod koniec życia Johanna Franza Wenzela, tj. dnia 26 czerwca 1721 r., w Sławie wybuchł katastrofalny w skutkach pożar, który zniszczył m.in. tutejszy zamek35.

Odbudowy rezydencji i nadania jej późnobarokowej formy, podjął się jedyny syn i następca zmarłego w 1722 r.36 właściciela, wspomniany Johann Franz (II) von Barwitz, baron von Fernemont. Dnia 27 maja 1732 r. zawarł on kontrakt z królewskim inspektorem budowlanym z Sulechowa, Friedrichem Höne w sprawie „odbudowy środkowej części zamku pańskiego w Sławie” (Aufbau des Mitteltheils des herrschaftl. Schlosses zu Schlawa)37. Zadanie to zostało zrealizowane w latach 1732-173538. [ilustr.] [ilustr.] W następstwie tej inwestycji korpus główny rezydencji otrzymał formę późnobarokową, z artykulacją elewacji frontowej, północnej i ogrodowej za pomocą pilastrów w wielkim porządku, co znajduje liczne analogie w architekturze tego okresu (wśród przykładów architektury pałacowej z terenu Śląska wskazać można m.in. pałace w Szklarach Górnych, 1715-1725; Łażanach, ok. 1720; Chróstniku, 1723-1728; Chocianowie, 1728-1732; Długim, 1730-1740; Kamionnej, 1740-1744). Zastosowane w Sławie podwyższenie centralnej części korpusu głównego i wyróżnienie jej za pomocą ryzalitu pozornego było rozwiązaniem znanym na Śląsku od około 1680 r. (pałac w Sułowie), następnie powtórzonym w Żmigrodzie (modernizacja w latach 1706-1708) i Parchowie (około 1702), a także Grodźcu (1718). Rozplanowanie wnętrz pałacu sławskiego w części dwutraktowej nawiązywało do starszej, późnorenesansowej jeszcze tradycji, z kolei ta część obiektu, w której wprowadzono układ jednotraktowy z korytarzem, sięgała do wzorów XVII-wiecznych (pałac w Żaganiu, 4 ćw. XVII w.; Zabór, 4 ćw. XVII w.). Na elewacji południowego skrzydła rezydencji Fernemontów, którą to część Friedrich Bernhard Wernher – opisujący Sławę około 1770 r. – nazywa „starym zamkiem” (alte Schloss)39, nie wprowadzono nowego wystroju architektonicznego, co może świadczyć o tym, iż ta część pełniła funkcje administracyjne, a nie reprezentacyjne.

Jak wynika z wiadomości pozyskanych przez F. B. Wernhera40 inicjator przebudowy sławskiej rezydencji miał być również inicjatorem założenia ogrodu ozdobnego, który rozciągał się od pałacu do brzegu jeziora i otoczony był murem, co pokazują dwa rysunki wykonane przez tegoż autora41. [ilustr.] Ogród ten miał układ osiowy i symetryczny, zaś w jego centralnej części usytuowany był basen wodny. Granicę północną i południową tego założenia wyznaczały dwie aleje, wytyczone między żywopłotami, prowadzące do ozdobnych bram, wzniesionych nad brzegiem jeziora. Przed fasadą pałacu rozciągał się sad, natomiast do ogrodu ozdobnego od północy przylegał niewielki ogród przy oranżerii (Fruchthaus), na terenie którego eksponowano drzewka cytrusowe w donicach.

Johann Franz (II) von Barwitz, baron von Fernemont w 1722 r. zawarł związek małżeński z Josefą Marią Rosiną Antonią Johanną hrabiną Wilczek, baronową von Hultschin und Gutenland (1701-1735)42.W małżeństwie tym urodziło się sześcioro43 dzieci, w tym:

 

1) Johann Franz (III) (1722-1770),

2) Ignatz (żył jeszcze w 1748 r.),

3) Maria Josepha Franciska Bernarda Johanna Nepomucena (1725-1758), zamężna po raz pierwszy z Ottonem Venantiusem von Frankenberg und Ludwigsdorf, hrabią von Frankenberg und Ludwigsdorf (1700-1753), a po raz drugi z Michaelem Johannem Evangelistą von Althann, hrabią von Althann (1710-1778),

4) Maria Theresia (1733-1800), wydana za Johanna Ernsta von und zu Sprinzenstein und Neuhaus, hrabiego von und zu Sprinzenstein und Neuhaus (1715-1764)44.

 

W 1738 r. Johann Franz (II) von Barwitz, baron von Fernemont, od 1735 r. wdowiec, poślubił Eleonorę hrabinę Kolowrat45.

Po jego śmierci w 1740 r. posiadłość objął pierworodny syn Johann Franz (III). W 1747 r. pojął on za żonę Charlotte hrabinę von Sobeck und Kosnitz (1730-1817)46. Rok później, wraz z młodszym bratem Ignatzem, otrzymał od króla Prus Fryderyka II pruski tytuł hrabiowski i tytułował się odtąd „hrabią von Fernemont, baronem von Barwitz”47. Zmarł w 1770 r.48

Jego jedyny syn i następca, urodzony w 1761 r.49 Johann Karl Stanislaus, późniejszy królewsko-pruski szambelan dworu i radca stanu, w 1784 r. poślubił Seraphine hrabinę von Sobeck und Kornitz, z którą rozwiódł się w 1809 r.50 W 1785 r. ze związku tego narodził się przyszły dziedzic majoratu sławskiego, Franz Karl Stanislaus51. W drugim małżeństwie Johanna Karla Stanislausa, zawartym w 1809 r.52 z Marie Helene Luise z domu Herff (zm. 1863) i także zakończonym rozwodem53, przyszła na świat córka Helene Auguste Sophie (ur. 1812), zamężna od 1839 r. z Theodorem hrabią von Seckendorff, królewsko-pruskim szambelanem dworu, posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym na dworze hanowerskim54.

Za czasów tego właściciela Sławy, tj. w czerwcu 1804 r., powódź zalała ogród i suterenę pałacu55. Johann Karl Stanislaus hrabia von Fernemont, baron von Barwitz, zmarł w 1825 r. w Głogowie i jako ostatni z Fernemontów spoczął w krypcie kościoła parafialnego w Sławie56.

Jego następca Franz Karl Stanislaus hrabia von Fernemont, baron von Barwitz, królewski landrat w Opolu i Gdańsku, późniejszy szambelan dworu i radca stanu57, od 1816 r. żonaty był z Caroline ur. von Anhalt (1796-1863), z którą miał troje dzieci:

 

1) Karla Hermanna Franza (ur. 1817),

2) Franza Friedricha Karla (ur. 1821),

3) Seraphine Caroline Blancę (ur. 1825), wydaną w 1849 r. za barona von Wedell-Parlow na Niemeńsku (niem. Niemischhof) koło Drawna58.

 

Polecił on zbudować grobowiec w parku pałacowym, w którym spoczął w 1847 r.59

Jego pierworodny syn i ostatni przedstawiciel rodu von Fernemont na Sławie i Przybyszowie, Karl Hermann Franz poślubił w 1850 r. pochodzącą z mieszczańskiej rodziny z Królewca Emilie Friederike Wilde, z którą nie miał potomstwa60.

Wkrótce po ślubie, tj. w latach 1853-1854, dokonał on przekształcenia parku pałacowego w Sławie na park romantyczny wg projektu słynnego niemieckiego architekta krajobrazu, Eduarda Petzolda (1815-1891)61, ówcześnie inspektora ogrodowego w majątku księcia Fryderyka Niderlandzkiego w Muskau62. W następstwie przeprowadzonych prac na nowo zakomponowano tereny pałacowego dziedzińca (dawny sad) oraz dawnego ogrodu ozdobnego, wprowadzono nowe gatunki drzew ozdobnych oraz założono park wzdłuż wschodniego i południowego brzegu jeziora ze stawem karpiowym63. [ilustr.] [ilustr.] [ilustr.] Zapewne wówczas powstało także ogrodnictwo we wschodniej części zespołu, za oficyną pałacową, widoczne na roboczym planie Petzolda z 1853 r.64 W opisie tego planu nie wspomina się65 o starej oranżerii, której obecność potwierdza XVIII-wieczny rysunek F. B. Wernhera, co może świadczyć o tym, iż obiekt ten w połowie XIX w. już nie istniał, bądź został przeznaczony przez projektanta parku do wyburzenia. Wiadomo, iż ogrodnictwo pałacowe w Sławie oferowało do sprzedaży sadzonki ananasów i fiołków, o czym wiadomości pochodzą z 1885 r.66

Małżonka właściciela Sławy, hrabina Emilie Friederike zmarła w 1878 r.67, zaś wdowiec po niej – w 1884 r.68; oboje pochowani zostali w grobowcu na terenie sławskiego parku69. W 1885 r. wystawiono na aukcji w Lipsku bibliotekę zmarłego hrabiego, liczącą 4.438 pozycji70.

Po bezpotomnej śmierci właściciela majątków ziemskich Sława i Przybyszów Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu przyznał ostatecznie w 1886 r. prawa do obu tych posiadłości Heinrichowi Wilhelmowi hrabiemu von Haugwitz, baronowi von Klein-Obisch (1839-1907)71 z linii krapkowickiej rodu Haugwitzów i młodszej, katolickiej gałęzi związanej z majoratem Náměšť (niem. Namiest) na Morawach72. W rękach spadkobiercy hrabiego von Fernemont znajdował się ponadto majorat Náměšť, a także dobra alodialne Osová (niem. Ossowa) na Morawach73. Od 1863 r. był on żonaty z Anną hrabiną zu Trauttmansdorff-Weinsberg (ur. 1841), z którą miał dwóch synów:

 

1) Heinricha Karla Johanna Wilhelma (ur. 1870), doktora prawa,

2) Karla Heinricha Wilhelma Maxa Thaddäusa Ottokara (1874-1948)74.

 

Wiosną 1887 r. Heinrich Wilhelm hrabia von Haugwitz przybył do Sławy wraz z żoną i synami75. [ilustr.]

Po jego śmierci w 1907 r. majorat sławski i majorat Náměšť odziedziczył syn Heinrich Karl Johann Wilhelm, żonaty z Gabrielle hrabiną Széchènyi, który zmarł w 1937 r. bezdzietnie, w związku z czym majątek przeszedł na syna jego brata Karla Heinricha Wilhelma Maxa Thaddäusa Ottokara i jego żony Sophii hrabiny von Baworow-Baworowski (1880-1913), urodzonego w 1901 r. Heinricha Karla Marię Josepha Franza hrabiego von Haugwitz (zm. 1966), od 1930 r. pozostającego w związku małżeńskim z Alicą hrabiną Kàrolyi von Nagy-Karoly (1905-1981)76. Po dojściu Hitlera do władzy właściciele sporadycznie pojawiali się w Sławie77. [ilustr.] Heinrich Karl Maria Joseph Franz hrabia von Haugwitz był ostatnim dziedzicem z rodu Haugwitzów.

W 1936 r. oglądający park pałacowy dendrolodzy odnotowali „starą, wspaniałą aleję lipową”, pojedyncze „wspaniałe” egzemplarze sosny czarnej (Pinus nigra), perełkowca japońskiego (Sophora japonica), lipy drobnolistnej (Tilia cordata), topoli czarnej (Populus nigra) i grabu pospolitego (Carpinus betulus)78.

Losy pałacu w Sławie w pierwszych latach II wojny światowej są niejasne. Wiadomo, iż w 1943 r. był on już przejęty przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, którego funkcjonariusze w latach 1943-1944 zdeponowali tu archiwum (tzw. archiwum Himmlera), w skład którego wchodziło około 100.00079 lub nawet 1.500.00080 książek, czasopism i dokumentów, głównie związanych z wolnomularstwem. Zbiory te w latach 1945-1946 – po dokonaniu inwentaryzacji – trafiły do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu81.

Po zajęciu miasta przez wojska sowieckie (1 lutego 1945 r.) w pałacu funkcjonował lazaret82, a następnie – już po zakończeniu działań wojennych i przejęciu miasta przez polską administrację – biuro Urzędu Skarbowego83. Od 1957 r. mieścił się tu Państwowy Dom Dziecka84. [ilustr.] [ilustr.] [ilustr.] Adaptacja obiektu do nowej funkcji (1956-1957)85 spowodowała konieczność częściowej przebudowy układu wnętrz, w tym budowy schodów w skrzydle południowym. Prawdopodobnie wówczas usunięto także wystrój sztukatorski wnętrz (z wyjątkiem głównej klatki schodowej) oraz piece i kominki. Całkowitej wymianie uległa stolarka okienna, wzniesiono także nowe schody w elewacji ogrodowej.

Od 2006 r. pałac wraz z najbliższym otoczeniem stanowią własność prywatną86. Obecnie obiekt jest nieużytkowany, niewłaściwie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (stan na sierpień 2017 r.) i ulega systematycznej destrukcji, podobnie jak usytuowana obok oficyna. Teren pałacowego dziedzińca i ogrodu za pałacem jest bardzo zaniedbany, w przeciwieństwie do miejskiej części parku.

Przypisy:

 1. 1) JOHANN SINAPIUS, Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, Leipzig 1720, s. 115. Powrót do przypisu 1
 2. 2) Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. XXIV, KONRAD WUTKE (Hrsg.), Breslau 1908, s. 76. Powrót do przypisu 2
 3. 3) J. SINAPIUS, op.cit., s. 115 (badacz ten wymienia jedynie siedmiu synów); TOMASZ ANDRZEJEWSKI, Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku, Zielona Góra 2007, s. 292. Powrót do przypisu 3
 4. 4) ARTUR PACYGA, MARTIN SPRUNGALA, Kronika Sławy i okolic. Chronik der Stadt Slawa und der Umgebung, WOJCIECH STRZYŻEWSKI (red.), Sława 2012, s. 18. Powrót do przypisu 4
 5. 5) DARIUSZ DOLAŃSKI, Najspokojniejszy Kościół: Reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim, Zielona Góra 1998, s. 48-49. Powrót do przypisu 5
 6. 6) SIEGISMUND JUSTUS EHRHARDT, Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens, Tl. III, Glogau 1783, s. 217. Powrót do przypisu 6
 7. 7) J. SINAPIUS, op.cit., s. 118. Powrót do przypisu 7
 8. 8) Op.cit., s. 115. Powrót do przypisu 8
 9. 9) L.c. (badacz ten pomija córkę); T. ANDRZEJEWSKI, op.cit., s. 296. Powrót do przypisu 9
 10. 10) J. SINAPIUS, op.cit., s. 118. Podobnie z Melchiorem von Rechenberg, synem Clemensa, łączy Sławę T. ANDRZEJEWSKI (IDEM, op.cit., s. 296), natomiast MAŁGORZATA KONOPNICKA podaje, iż po śmierci Clemensa majątek sławski przejął najmłodszy z jego potomków, Balthasar (zm. 1567) (EADEM, Sława w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.), [w:] Sława: Zarys dziejów, WOJCIECH STRZYŻEWSKI (red.), Sława 2004, s. 70). Powrót do przypisu 10
 11. 11) J. SINAPIUS, op.cit., s. 118-120 (autor ten nie uwzględnia syna Friedricha); T. ANDRZEJEWSKI, op.cit., s. 296. Powrót do przypisu 11
 12. 12) J. SINAPIUS, op.cit., s. 118-119. Powrót do przypisu 12
 13. 13) MAŁGORZATA SZYMAŃSKA-DEREŃ, Sława, gm. loco, pow. wschowski, [w:] Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, BARBARA BIELINIS-KOPEĆ (red.), Zielona Góra 2008, s. 357. Powrót do przypisu 13
 14. 14) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 25. Powrót do przypisu 14
 15. 15) KATARZYNA ADAMEK, Wybrane zabytki miasta i gminy Sława, [w:] Sława: Zarys dziejów, WOJCIECH STRZYŻEWSKI (red.), Sława 2004, s. 248, 258. Powrót do przypisu 15
 16. 16) J. SINAPIUS, op.cit., s. 119. M. KONOPNICKA podaje, iż w 1587 r. Johann von Rechenberg, obarczony licznymi długami, sprzedał Sławę swojemu młodszemu bratu Melchiorowi, co jednak – w świetle wiadomości, które zebrał J. SINAPIUS – wydaje się dyskusyjne, bowiem wg tego badacza Johann zmarł w 1581 r., a zatem na kilka lat przed zawarciem tej transakcji (por. IDEM, op. cit., s. 118; M. KONOPNICKA, op.cit., s. 70). Powrót do przypisu 16
 17. 17) J. SINAPIUS, op.cit., s. 119 (badacz ten nie uwzględnił jednego z synów, nieznanego z imienia i zmarłego krótko po urodzeniu); T. ANDRZEJEWSKI, op.cit., s. 298. Powrót do przypisu 17
 18. 18) J. SINAPIUS, op.cit., s. 119-120; T. ANDRZEJEWSKI, op.cit., s. 298. Powrót do przypisu 18
 19. 19) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 25. Powrót do przypisu 19
 20. 20) K. ADAMEK, op.cit., s. 252. Powrót do przypisu 20
 21. 21) J. SINAPIUS, op.cit., s. 119. Powrót do przypisu 21
 22. 22) Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego (dalej jako BUZ), CARL HOLLER, Chronik von Schlawa und Umgegend [rękopis], 1901, sygn. ZS 3789, s. 32. Powrót do przypisu 22
 23. 23) ERNST HEINRICH KNESCHKE, Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart, Bd. 1, Leipzig 1852, s. 230; Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1847, Gotha [s.a.], s. 196. Powrót do przypisu 23
 24. 24) JAROSŁAW KUCZER, Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740, Zielona Góra 2007, s. 122. Powrót do przypisu 24
 25. 25) BUZ, C. HOLLER, op.cit., s. 34. Powrót do przypisu 25
 26. 26) M. KONOPNICKA, op.cit., s. 71. Powrót do przypisu 26
 27. 27) E. H. KNESCHKE, op.cit., s. 230; A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 36. Powrót do przypisu 27
 28. 28) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 39. Powrót do przypisu 28
 29. 29) E. H. KNESCHKE, op.cit., s. 230; A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 39. Powrót do przypisu 29
 30. 30) K. ADAMEK, op.cit., s. 245-246. Powrót do przypisu 30
 31. 31) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 39. Powrót do przypisu 31
 32. 32) E. H. KNESCHKE, op.cit., s. 230. Powrót do przypisu 32
 33. 33) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 46. Powrót do przypisu 33
 34. 34) JOHANN SINAPIUS, Des Schlesischen Adels Anderer Theil, Oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten, Leipzig u. Breslau 1728, s. 331; TOMASZ ANDRZEJEWSKI, KRZYSZTOF MOTYL, Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim: Zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002, s. 38; WOJCIECH BRZEZOWSKI, MARZANNA JAGIEŁŁO, Ogrody na Śląsku, t. 2, Wrocław 2017, s. 269. Powrót do przypisu 34
 35. 35) BUZ, C. HOLLER, op.cit., s. 164. Powrót do przypisu 35
 36. 36) E. H. KNESCHKE, op.cit., s. 230. Powrót do przypisu 36
 37. 37) BUZ, C. HOLLER, op.cit., s. 163. Powrót do przypisu 37
 38. 38) K. ADAMEK, op.cit., s. 255. Powrót do przypisu 38
 39. 39) Świadczy o tym legenda do rysunku przedstawiającego widok miasta Sława w: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej jako BUWr), FRIEDRICH BERNHARD WERNHER, Topographia Seu Compendium Silesiae. Pars V [rękopis], sygn. IV F 113b wol. 3, s. 141. Powrót do przypisu 39
 40. 40) Op.cit., s. 139. Powrót do przypisu 40
 41. 41) Op.cit., s. 141-142. Powrót do przypisu 41
 42. 42) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 46. Powrót do przypisu 42
 43. 43) Op.cit., s. 49. Powrót do przypisu 43
 44. 44) E. H. KNESCHKE, op.cit., s. 230-231; BUZ, C. HOLLER, op.cit., s. 34-35; genealogia Marii Josephy Franciski Bernardy Johanny Nepomuceny von Barwitz, [@:] http://gw.geneanet.org/cvpolier?lang=en&p=maria+josepha+franciska+bernarda+johanna+nepomucena&n=von+barwitz (dostęp 05.08.2017). Powrót do przypisu 44
 45. 45) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 51. Powrót do przypisu 45
 46. 46) Op.cit., s. 54. Powrót do przypisu 46
 47. 47) Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, ERNST HEINRICH KNESCHKE (Hrsg.), Bd. III, Leipzig 1861, s. 232. Powrót do przypisu 47
 48. 48) E. H. KNESCHKE, op.cit., s. 230. Powrót do przypisu 48
 49. 49) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 57. Powrót do przypisu 49
 50. 50) Op.cit., s. 63, 71. Powrót do przypisu 50
 51. 51) Genealogisches Taschenbuch..., s. 195. Powrót do przypisu 51
 52. 52) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 71. Powrót do przypisu 52
 53. 53) BUZ, C. HOLLER, op.cit., s. 35. Powrót do przypisu 53
 54. 54) Genealogisches Taschenbuch..., s. 195. Powrót do przypisu 54
 55. 55) OTTO HELM, Aus Schlawa und Umgegend, [w:] „Grünberger Hauskalender. Heimatkalender auf das Jahr 1924 für die Kreise Grünberg und Freystadt”, Grünberg [s.a.], s. 73. Powrót do przypisu 55
 56. 56) Genealogisches Taschenbuch..., s. 195; A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 80. Powrót do przypisu 56
 57. 57) Tytuły i stanowiska podaję za: BUZ, C. HOLLER, op.cit., s. 35. Powrót do przypisu 57
 58. 58) Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1852, Gotha [s.a.], s. 202; Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1855, Gotha [s.a.], s. 233; Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1868, Gotha [s.a.], s. 249. Powrót do przypisu 58
 59. 59) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 88. Powrót do przypisu 59
 60. 60) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1881 (dalej jako Gotha 1881), Gotha [s.a.], s. 278. Powrót do przypisu 60
 61. 61) MICHAEL ROHDE, Von Muskau bis Konstantinopel: Eduard Petzold, ein europäischer Gartenkünstler 1815-1891, Dresden 1998, s. 36, 267. Powrót do przypisu 61
 62. 62) MONIKA EDYTA DROZDEK, Malownicze parki krajobrazowe Carla Eduarda Petzolda na wybranych przykładach ogrodów województwa lubuskiego, [w:] „Rocznik Lubuski”, t. 31, cz. 1, ANDRZEJ TOCZEWSKI (red.), Zielona Góra 2005, s. 254. Powrót do przypisu 62
 63. 63) EADEM, Ogrody ozdobne miasta i gminy Sława, [w:] Sława..., W. STRZYŻEWSKI (red.), s. 268. Powrót do przypisu 63
 64. 64) EADEM, Malownicze parki..., s. 256. Powrót do przypisu 64
 65. 65) L.c. Powrót do przypisu 65
 66. 66) „Garten-Zeitung. Wochenschrift für Gärtner und Gartenfreunde”, L. WITTMACK, W. PERRING (Hrsg.), Berlin 1885, s. 457. Powrót do przypisu 66
 67. 67) Gotha 1881, s. 278. Powrót do przypisu 67
 68. 68) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 101. Powrót do przypisu 68
 69. 69) Informację o miejscu pochówku tej pary podaję za: ARTUR PACYGA, Haugwitzowie w Sławie, [@] http://www.glogow.pl/ezg/index.php/Haugwitzowie_w_S%C5%82awie (dostęp 05.08.2017). Powrót do przypisu 69
 70. 70) Informację o aukcji zamieszcza „Centralblatt für Bibliothekwesen”, O. HARTWIG, K. SCHULZ (Hrsg.), Leipzig 1885, s. 252. Powrót do przypisu 70
 71. 71) JOHANNA HAUGWITZ-EL KALAK, Die Herrschaft Schlawa-Pürschkau in Schlesien, s. 158, [@:] http://www.v-haugwitz.de/documents/allerlei/Familie_Haugwitz_im_19_u_20_Jh.pdf (dostęp 06.08.2017). Powrót do przypisu 71
 72. 72) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1860, Gotha [s.a.], s. 332. Powrót do przypisu 72
 73. 73) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1884, Gotha [s.a.], s. 374-375. Powrót do przypisu 73
 74. 74) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1898, Gotha [s.a.], s. 414; A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 109. Powrót do przypisu 74
 75. 75) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 103. Powrót do przypisu 75
 76. 76) Op.cit., s. 109, 121. Powrót do przypisu 76
 77. 77) Das war Glogau (praca zbiorowa), Hannover 1991, s. 81. Powrót do przypisu 77
 78. 78) E. HAHN-BORNIM, Dendrologen-Tagung und Dendrologen-Reise, [w:] „Der Blumen- und Pflanzenbau” vereinigt mit „Die Gartenwelt”, Berlin, 28. August 1936, Nr. 35, s. 421. Powrót do przypisu 78
 79. 79) ARTUR PACYGA, Ziemia sławska podczas II wojny światowej, [w:] Sława..., W. STRZYŻEWSKI (red.), s. 123-124. Powrót do przypisu 79
 80. 80) Das war..., s. 81. Powrót do przypisu 80
 81. 81) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 140. Powrót do przypisu 81
 82. 82) A. PACYGA, op.cit., s. 134. Powrót do przypisu 82
 83. 83) PRZEMYSŁAW BARTKOWIAK, Życie polityczne w Sławie w latach 1945-2000, [w:] Sława..., W. STRZYŻEWSKI (red.), s. 139. Powrót do przypisu 83
 84. 84) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 150, 180. Powrót do przypisu 84
 85. 85) K. ADAMEK, op.cit., s.255. Powrót do przypisu 85
 86. 86) A. PACYGA, M. SPRUNGALA, op.cit., s. 180. Powrót do przypisu 86

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu