Bibliografia - Zespół pałacowo-parkowy w Sławie - Sława - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

5. Bibliografia

I. Źródła.

a) Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

- rękopisy:

HOLLER C., Chronik von Schlawa und Umgegend, 1901, sygn. ZS 3789.

 

b) Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

- rękopisy:

WERNHER F. B., Topographia Seu Compendium Silesiae. Pars V, sygn. IV F 113b wol. 3.

 

II. Źródła drukowane.

Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. XXIV, WUTKE K. (Hrsg.), Breslau 1908.

Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1847, Gotha [s.a.].

Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1852, Gotha [s.a.].

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1855, Gotha [s.a.].

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1860, Gotha [s.a.].

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1868, Gotha [s.a.].

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1881, Gotha [s.a.].

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1884, Gotha [s.a.].

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1898, Gotha [s.a.].

SINAPIUS J., Des Schlesischen Adels Anderer Theil, Oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten, Leipzig u. Breslau 1728.

IDEM, Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, Leipzig 1720.

 

III. Opracowania.

ADAMEK K., Wybrane zabytki miasta i gminy Sława, [w:] Sława: Zarys dziejów, STRZYŻEWSKI W. (red.), Sława 2004, s. 235-264.

ANDRZEJEWSKI T., Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku, Zielona Góra 2007.

IDEM, MOTYL K., Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim: Zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002.

BARTKOWIAK P., Życie polityczne w Sławie w latach 1945-2000, [w:] Sława..., W. STRZYŻEWSKI (red.), s. 137-158.

BRZEZOWSKI W., JAGIEŁŁO M., Ogrody na Śląsku, t. 2, Wrocław 2017.

Das war Glogau (praca zbiorowa), Hannover 1991.

DOLAŃSKI D., Najspokojniejszy Kościół: Reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim, Zielona Góra 1998.

DROZDEK M. E., Malownicze parki krajobrazowe Carla Eduarda Petzolda na wybranych przykładach ogrodów województwa lubuskiego, [w:] „Rocznik Lubuski”, t. 31, cz. 1, TOCZEWSKI A. (red.), Zielona Góra 2005, s. 251-264.

EADEM, Ogrody ozdobne miasta i gminy Sława, [w:] Sława..., STRZYŻEWSKI W. (red.), s. 265-272.

EADEM, Sława, park pałacowy, [w:] Zabytkowe parki województwa lubuskiego, BIELINIS-KOPEĆ B. (red.), Zielona Góra 2013.

EHRHARDT S. J., Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens, Tl. III, Glogau 1783.

HAHN-BORNIM E., Dendrologen-Tagung und Dendrologen-Reise, [w:] „Der Blumen- und Pflanzenbau” vereinigt mit „Die Gartenwelt”, Berlin, 28. August 1936, Nr. 35, s. 421.

HARASIMOWICZ J., Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji 1520-1650, Wrocław 1986.

HAUGWITZ-EL KALAK J., Die Herrschaft Schlawa-Pürschkau in Schlesien, s. 157-161, [@:] http://www.v-haugwitz.de/documents/allerlei/Familie_Haugwitz_im_19_u_20_Jh.pdf (dostęp 06.08.2017).

HELM O., Aus Schlawa und Umgegend, [w:] „Grünberger Hauskalender. Heimatkalender auf das Jahr 1924 für die Kreise Grünberg und Freystadt”, Grünberg [s.a.], s. 71-75.

KALINOWSKI K., Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977.

KNESCHKE E. H., Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart, Bd. 1, Leipzig 1852.

KONOPNICKA M., Sława w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.), [w:] Sława: Zarys dziejów, STRZYŻEWSKI W. (red.), Sława 2004, s. 67-87.

KOWALSKI ST., Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987.

KUCZER J., Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740, Zielona Góra 2007.

Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, KNESCHKE E. H. (Hrsg.), Bd. III, Leipzig 1861; Bd. IV, Leipzig 1863.

PACYGA A., Ziemia sławska podczas II wojny światowej, [w:] Sława..., W. STRZYŻEWSKI (red.), s. 121-135.

PACYGA, A., SPRUNGALA M., Kronika Sławy i okolic. Chronik der Stadt Slawa und der Umgebung, STRZYŻEWSKI W. (red.), Sława 2012.

POKORA J., Sztuka w służbie reformacji: Śląskie ambony 1550-1650, Warszawa 1982.

ROHDE M., Von Muskau bis Konstantinopel: Eduard Petzold, ein europäischer Gartenkünstler 1815-1891, Dresden 1998.

SĘKOWSKI R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 2, Katowice 2003.

SZYMAŃSKA-DEREŃ M., Sława, gm. loco, pow. wschowski, [w:] Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, BIELINIS-KOPEĆ B. (red.), Zielona Góra 2008.

Zabytki sztuki w Polsce: Śląsk, BRZEZICKI S., NIELSEN CH. (red.), Warszawa 2006.

 

 

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu