Bibliografia - Zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu - Żagań - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

5. Bibliografia

I. Źródła.

a) Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, zespół: Archiwum Książąt Żagańskich:

- rękopisy:

Acta betreffend die neue Einrichtung bei den Herzoglichen Schloss-Theater zu Sagan, sygn. 238.

Acta betreffend Schloß-Bau-Angelegenheiten vom Jahre 1846 an bis..., sygn. 376.

Aufstellung der seit 1.4.1909 bis 1.4.1914 für Gebäude des Thronlehns Sagan verausgabten Gelder, sygn. 360.

Bau eines Fasanerie Wehres im Bober bei Sagan, sygn. 328.

Budowa nowej tamy i jazu na Bobrze w książęcym parku, sygn. 757.

Das Herzogliche Bauamt im Lehnfürstentum Sagan (Książęcy Urząd Budowlany Księstwa Lennego Żagań). Abteilung Elektrizitätswerke (Wydział Elektrowni), vol. 1-2, sygn. 795-796.

Fontanny i inne budowle dekoracyjne książęcego parku w Żaganiu, sygn. 758.

Inventarium der Schloß-Einrichtung zu Sagan aufgenommen im Monat Juli 1822, sygn. 241.

Mobiliar Inventarium des Herzoglichen Schlosses zu Sagan und Zübehor. Aufgenommen: Vom Kastellane Wille und Hof-Intendant Wolff Anno 1850. Genau Revidirt und ergänzt 1853, sygn. 451.

Pałac w Żaganiu. Akta dotyczące użytkowania i prac remontowo-konserwatorskich pałacu, sygn. 759.

Plany i szkice techniczne budowy tamy i jazu na bobrze w książęcym parku, sygn. 756.

 

- druki:

Bestimmungen über den Besuch des Herzoglichen Schlosses und seiner Kunstschätze, sygn. 359.

Katalog der Gemälde und Sculpturen im Herzoglichen Schlosse zu Sagan. Aufgenommen im März 1855, sygn. 399.

 

b) Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

- rękopisy:

Saganische Chronik bis zum Jahr 1805, sygn. BUWr RKP 00283/006.

 

c) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ADAMEK-PUJSZO K., Architektura zewnętrzna oraz rozplanowanie i wystrój wnętrz pałacu w Żaganiu w świetle badań archiwalno-ikonograficznych, Zielona Góra 2008 (maszynopis).

KUTZNER M., Studium historyczno-architektoniczne barokowego pałacu w Żaganiu, Wrocław 1958 (maszynopis).

LUKAS-JANOWSKA E., Pałac Lobkowiców w Żaganiu – część skrzydła północnego i skrzydło wschodnie. Pierwsze piętro. Dokumentacja z nadzoru konserwatorskiego, Zielona Góra 1984 (maszynopis).

EADEM, Pałac Lobkowiców w Żaganiu – część skrzydła północnego i skrzydło zachodnie. Pierwsze piętro. Dokumentacja z nadzoru konserwatorskiego, Zielona Góra 1984 (maszynopis).

MARKOWSKA E., Park w Żaganiu: Inwentaryzacja zieleni parku, Warszawa 1973 (maszynopis).

ORZEŁ M., Park w Żaganiu. Dokumentacja historyczna, Warszawa 1974 (maszynopis).

 

II. Źródła drukowane.

Anna Gould̕s Son, Self-Wounded, Dies, [w:] „The New York Times” (dalej jako „NYT”), May 29, 1929.

Aus der Chronik der Herzogin von Dino 1840-1862, RADZIWILL A. FÜRSTIN (Hrsg.), Berlin [s.a.].

Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Kreis Sagan, GRABER E. (Hrsg.), Breslau 1927.

Gothaischer Kalender: Genealogischer Hofkalender und diplomatischen Jahrbuch 1925, Gotha [s.a.].

Les Vues de Sagan (katalog domu aukcyjnego Sotheby̕s), Monaco 1989.

MERTSCHING P., Sagan von 1801 bis 1880, Sagan 1896.

Prince of Sagan, 19, Shoots Himself; Mother, Anna Gould, Forbade Marriage, [w:] „NYT”, May 25, 1929.

STELLER G., Grund- und Gutsherren im Fürstentum Sagan (1400-1940), Sagan 1940.

STENZEL J., Die Wasser-Fluth im Monat Junius 1804, Sagan [s.a.].

VEITH X. A., ENDER F. A., COELLN F. VON, Schlesien wie es ist, Bd. 3, Berlin 1806.

 

III. Opracowania.

ADAMEK-PUJSZO K., Architekci księżnej żagańskiej Doroty w Żaganiu (1844-1862) – próba uporządkowania dorobku, [w:] „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, BIELINIS-KOPEĆ B. (red.), tom 8, Zielona Góra 2011, s. 139-152.

EADEM, Działalność kulturotwórcza książąt żagańskich Bironów (1786-1862), cz. 1-2, Zielona Góra 2007.

EADEM, Żagań, park pałacowy, [w:] Zabytkowe parki województwa lubuskiego, BIELINIS-KOPEĆ B. (red.), Zielona Góra 2013, s. 475-480.

EADEM, Życie kulturalne na dworze żagańskim w czasach Piotra Birona (1795-1800), [w:] Dziedzictwo artystyczne Żagania, CZECHOWICZ B., KONOPNICKA M. (red.), Wrocław-Zielona Góra-Żagań 2006, s. 171-190.

EADEM, ŚWIĄTEK M. R., Pałac i park w Żaganiu na dawnej karcie pocztowej. Schloss und Park in Sagan auf alten Ansichtskarten, Lubsko 2006.

EADEM, IDEM, Żagań znany i nieznany: Przewodnik historyczny po mieście i okolicy, Żagań 2002.

BIMLER K., Baudirektor Christian Valentin Schultze, [w:] „Heimatkalender für die Kreise Grünberg u. Freystadt”, 1925, s. 61-65.

IDEM, Die neuklassische Bauschule in Schlesien, Breslau 1929.

BRÜHL C., Die Sagan: Das Leben die Herzogin Wilhelmine von Sagan, Prinzessin von Kurland, Berlin 1941.

CARRÈRE C., Talleyrand amoureux, Paris 1975.

CHUDZIKOWSKI A., Malarstwo austriackie, czeskie, niemieckie i węgierskie 1500-1800: Katalog zbiorów, Warszawa 1964.

DŁUGOSZ J., Pałac w Żaganiu i jego odbudowa, [w:] „Ochrona Zabytków”, Nr 1, 1985, s. 37-44.

GRUNDMANN G., Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Probstei Warmbrunn, Strassburg 1930.

Heimatbüchlein des Kreises Sagan, Sagan 1930.

HEINRICH A., Geschichte des Fürstentums Sagan, Sagan 1911.

IDEM, Geschichtliche Nachrichten über das Saganer Schloss, [w:] „Jahresbericht des Königlichen Katholischen Gymnasiums zu Sagan für das Schuljahr 1893/94”, Sagan 1894, s. 1-14.

IDEM, Wallenstein als Herzog von Sagan, Sagan 1896.

HOFFMANN H., Kirchen und Kapellen in Sagan, Breslau 1937.

JÄGER H., Der Park zu Sagan, [w:] Gartenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz”, VII, 1859, s. 207-214.

KĄSINOWSKA R., Dwór w Borowinie, [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, tom 20, zeszyt 1, Warszawa 1975, s. 67-86.

Klasztor augustianów w Żaganiu: Zarys dziejów, STANISŁAW KOWALSKI (red.), Zielona Góra 1999.

KOWALSKI ST., Miasta Środkowego Nadodrza dawniej: Historia zapisana w zabytkach, Zielona Góra 1994.

IDEM, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.

IDEM, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976.

IDEM, Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987.

LAUSCHKE P., Führer durch Sagan und Umgegend, Sagan [s.a.].

IDEM, Sagan, [w:] Bunte Bilder aus dem Schlesierlande, Bd. 2, Breslau 1903, s. 134-140.

LUKAS-JANOWSKA E., Jeszcze raz o pałacu w Żaganiu, [w:] „Ochrona Zabytków”, Nr 3, 1986, s. 219-225.

LUTSCH H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 3, Breslau 1891.

ŁUCZYŃSKI R. M., Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991, Wrocław 2010.

MAECKER F., Der Herzogliche Park zu Sagan, [w:] „Hamburger Garten- und Blumenzeitung”, OTTO E. (Hrsg.), Jhrg. 22, Hamburg 1866, s. 468-473.

MUSZYŃSKI J., Z doświadczeń w służbie konserwatorskiej, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, MAZUR Z. (red.), Poznań 1996, s. 301-340.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Arcydzieła malarstwa, FOLGA-JANUSZEWSKA D. (red.), Warszawa 2005

NORBERT W., Schloß Sagan, Heft 11, Juli 1925, Berlin-Bielefeld-Leipzig-Wien 1924-1925, s. 481-496.

PATZAK B., Das herzogliche Schloß in Sagan, [w:] „Belvedere”, 9. Jahr, 1930, Heft 4, Zürich-Leipzig-Wien, s. 126-133.

RYSZKIEWICZ A., Francusko-polskie związki artystyczne: W kręgu J. L. Davida, Warszawa 1967.

Sagan die schöne Boberstadt: Führer durch Stadt und Umgegend, Sagan [s.a.].

Sagan und Sprottau in der schlesischen Geschichte „Les vues de Sagan”, BEIN W. (Hrsg.), Würzburg 1992.

SIEBER H., Schlösser in Schlesien, Frankfurt a. M. 1971.

STELLER G., Das Wallenstein-Lobkowitz-Schloß in Sagan, [w:] „Der Saganer”, Nr. 10, 1950, s. 3-4; Nr. 1, 1951, s. 3-5.

IDEM, Wallenstein baut am Saganer Schloß (1628-1634), [w:] MATUSZKIEWICZ F., STELLER G., Unsere Sagan-Sprottauer Heimat, Köln-Rodenkirchen 1956, s. 50-90.

SZCZEGÓŁA H., Żagań, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad Środkową Odrą i Dolną Wartą, KACZMARCZYK Z., WĘDZKI A. (red.), tom 2, Zielona Góra 1970, s. 505-528.

TEICHERT O., Der Herzogliche Park zu Sagan, Sagan u. Sprottau 1858.

WEBER R., Schlesische Schloesser, Bd. 1, Dresden-Breslau 1909.

WORBS J. G., Geschichte des Herzogthums Sagan, Züllichau 1795.

Zabytki sztuki w Polsce: Śląsk, BRZEZICKI S., NIELSEN CH., GRAJEWSKI G., POPP D. (red.), Warszawa 2006.

 

 

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu