Opis architektury i wystroju architektonicznego pałacu. - Zespół pałacowo-parkowy w Szczepanowie - Szczepanów - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

3. Opis architektury i wystroju architektonicznego pałacu.

Pałac jest murowany, z użyciem mieszanego, kamienno-ceglanego wątku oraz w całości tynkowany; w tynku opracowano również dekorację elewacji (obecnie miejscami poważnie uszkodzoną), obramienia okien i portali wejściowych, wyłączywszy część opasek okiennych z kamienia (na pierwszym i drugim piętrze). Założona na rzucie prostokąta trójkondygnacyjna budowla z ryzalitem i dwoma cylindrycznymi wieżo-alkierzami od południa ma zwartą i masywną bryłę [ilustr.], co widoczne jest zwłaszcza od strony fasady. Masywność bryły od strony południowej łagodzą addytywne elementy w postaci wieżo-alkierzy (o różnej średnicy) i wydatny ryzalit z tarasem widokowym. Optyczne wrażenie lekkości wzmagały pierwotnie niezachowane mansardy i hełmy ponad basztami, które dodawały pałacowi strzelistości. Północną część budynku nakrywa siodłowy dach ceramiczny, z którym łączą się dachy trójspadowe o kalenicach biegnących wzdłuż elewacji wschodniej i zachodniej [ilustr.]. Dach pozostałych partii budowli jest płaski, aktualnie (po niedawnym remoncie) przykryty blachą falistą. Pałac jest prawie w całości nisko podpiwniczony, wyłączywszy część centralną, stanowiącą do czasów XIX-wiecznej przebudowy wewnętrzny dziedziniec. [ilustr.] Jednolite w formie elewacje budowli artykułują pilastry kompozytowe w wielkim porządku [ilustr.], wsparte na masywnym gzymsie wieńczącym kondygnację przyziemia cokołowego. Ich optyczne dopełnienie stanowią zdwojone konsole wolutowe z dekoracją liściastą, umieszczone pod gzymsem. Pilastry dźwigają belkowanie z gładkim obecnie fryzem, pierwotnie ozdobionym dekoracją z motywami muszli i wici akantowej112, częściowo pozostawioną na zachodnim wieżo-alkierzu oraz masek na narożach budynku, z których dwie zachowały się na ryzalicie południowym [ilustr.]. Ozdobą przyziemia są z kolei XIX-wieczne tynkowe bonie oraz starsze, barokowe maszkarony ponad oknami [ilustr.] [ilustr.]. Wszystkie okna (wyłączywszy piwniczne) mają identyczne uszate obramienia z łezką, o węgarach spoczywających na niskiej kostce, przy czym piano nobile zaakcentowane zostało przez wprowadzenie cokołów podokiennych z prostokątnymi, wgłębnymi płycinami oraz naprzemiennym rytmem trójkątnych i segmentowych naczółków wzbogaconych girlandami z liści lub owoców. Osie okienne po bokach ryzalitu południowego oraz pośrodku wieżo-alkierzy są blendowane. Siedmioosiową fasadę akcentuje XIX-wieczny portyk z otoczonym balustradą tarasem, zajmujący trzy środkowe osie [ilustr.]. Portyk budują dwie pary kolumn toskańskich (o kapitelach zaakcentowanych rozetką), flankujących wejście (dostępne po kilku stopniach), oraz na narożach – pary utworzone przez analogiczną kolumnę i filar. Z tego samego czasu pochodzi prosty portal wejściowy ujęty pseudokompozytowymi pilastrami z uproszczonymi girlandami kwiatowymi na głowicach. Po bokach znalazły się dwa pilastry toskańskie o dekoracji identycznej z kolumnami i filarami portyku. Całość wspiera gierowane belkowanie sięgające linii kasetonowego stropu wewnątrz przedsionka. Po lewej stronie głównego wejścia znajduje się tynkowy portal z 3 ćw. XVIII w., obecnie do połowy zamurowany i przywrócony do funkcji okna. Siedmioosiowa jest również elewacja ogrodowa, ujęta wieżo-alkierzami, których osie okienne wydzielone zostały za pomocą nie pilastrów, lecz płaskich lizen (poszczególne kondygnacje oddzielono tu obręczą gzymsu listwowego) [ilustr.]. Centralną część elewacji stanowi szeroki, pięcioosiowy ryzalit wysunięty na szerokość jednej osi okiennej oraz zwieńczony tralkową balustradą tarasu. Podobnie jak fasadę, ryzalit ów poprzedza dodany w XIX w. trójosiowy portyk wejściowy złożony z czterech prostych kolumn toskańskich podpierających taras z ażurową żeliwną balustradą, ozdobioną zwielokrotnionym ornamentem roślinno-geometrycznym [ilustr.]. Umieszczony wewnątrz portyku portal wejściowy [ilustr.] zachował połowę uszatego obramienia z profilowaną opaską na obrzeżu i łezkami. Uwagę zwraca wyjątkowo dekoracyjna, neorenesansowa kuta krata ozdobiona rozetami, głowami młodzieńczych wojowników i wiciowym ornamentem roślinnym. [ilustr.] Pierwotne rozplanowanie wnętrz barokowej budowli zostało w znacznym stopniu zatarte na skutek XIX-wiecznej przebudowy oraz wtórnych podziałów poszczególnych pomieszczeń po 1945 r. Pomimo tego czytelny jest zasadniczy dwutraktowy układ pokojów na wszystkich kondygnacjach, z dodatkowym małym traktem od południa, który tworzą wieżo-alkierze z połączonymi przestrzennie z nimi pomieszczeniami. W piwnicach nakrytych w większości XVII-wiecznymi sklepieniami koszowymi z lunetami (wyłączywszy XIX-wieczne sklepienia odcinkowe we wschodnim alkierzu i sąsiadującym z nim pomieszczeniu) zachował się wtórnie wmurowany portal kamienny z XVIII w.113 Parter, pomimo przekształceń w toku remontów w XIX i XX w. zachował wartościowe elementy zabytkowego wystroju, w tym zwłaszcza sztukaterii. Istotną część przyziemia tworzy klatka schodowa z lat 50. XIX w. [ilustr.], zajmująca znaczną część ryzalitu południowego. Szerokie schody prowadzące na dwie kondygnacje, z kasetonowymi sufitami podestów pięter posiadały pierwotnie tralkowe balustrady, obecnie zastąpione prostymi szczeblami114. Klatkę schodową od północy poprzedza na wszystkich kondygnacjach obszerny korytarz, powstały wraz z budową schodów w miejscu pierwotnego dziedzińca. Aktualnie wskutek przedzielenia korytarza w partii przyziemia wtórną ścianą (zapewne z ok. 1975 r.) północna część parteru dostępna jest wyłącznie poprzez wejście główne i całkowicie oddzielona od pomieszczeń południowych. Wtórnie zmniejszona po 1945 r. wąska sień pałacu od strony północnej ma obecnie bezstylowy charakter; w zachodnią ścianę zapewne w XIX stuleciu wmontowane zostało wspomniane renesansowe epitafium ze sceną Ukrzyżowania i wizerunkiem Heinricha von Schindla oraz datą „1566” [ilustr.]. We wtórnie podzielonej sali położonej na wschód od sieni [ilustr.] [ilustr.] zachowała się oryginalna sztukateria sufitu z lat 90. XVII w. Jej ramową dekorację urozmaicają rozmieszczone symetrycznie w czterech punktach ornamenty o stylizowanych formach kartuszowych oraz girland zwisów z pękami owoców podwieszonych na chuście przewleczonej przez pierścienie. Po przeciwnej stronie westybulu, w sali zlokalizowanej w północno-zachodnim narożniku pałacu (po 1945 r. użytkowanej jako świetlica) zachowała się natomiast rokokowa dekoracja sztukatorska z lat 1771–1772, dzieło Johanna Josepha Echtlera i Dominicusa Mercka [ilustr.]. Pomimo miejscowych ubytków czytelna pozostaje zasadnicza kompozycja dekoracji, charakteryzującej się subtelnością rysunku i wysoką klasą warsztatową. Centrum plafonu na niskiej fasecie zajmuje fantazyjna rozeta z kapryśnie wygiętych (miejscami na kształt ornamentu rocaille) bądź rozwichrzonych gałązek liści i kwiatów, ujęta delikatnym wieńcem winorośli z pękami owoców (gruszki i śliwki) [ilustr.]. Obrzeża plafonu zajmuje subtelna dekoracja ramowa w formie profilowanych listew przeplecionych gałązkami kwiatów (m.in. róży i margerytek) [ilustr.]. Narożniki oraz środkowe partie tej dekoracji wypełniają bogate, półplastyczne kompozycje rocaillowo-roślinne, z motywem kwiatów, ozdobnych drzew i elementów małej architektury, przywodzących na myśl rajskie ogrody [ilustr.]. Bogata dekoracja sali przypomina nieco późniejsze dekoracje sufitu dworu w Krajowie (również należącego do Schweinitzów) [ilustr.], przypuszczalnie autorstwa tych samych sztukatorów115. W sali tej zachowały się również trzy pary oryginalnych rokokowych drzwi; na drzwiach od strony sieni przetrwał ponadto autentyczny szyldzik.

Znacznie skromniejszy jest obecnie wystrój dwóch pięter, w większości zniszczony podczas remontu pałacu w latach 70. XX w. Na pierwszym piętrze, wewnątrz alkierza południowo-zachodniego zachowały się relikty neorokokowych sztukaterii w formie półkolistej dekoracji ramowej, ozdobionej perełkami i kokardami, z podwieszonymi girlandami kwiatowymi i motywami grzebieniowymi oraz pękami kwiatowo-owocowymi, dopełnionej w centrum kompozycją rocaillowo-kwiatową [ilustr.]. W sąsiednim pomieszczeniu na uwagę zasługuje przeszklona, secesyjna stolarka drzwiowa z początku XX w. [ilustr.] Stiuki neobarokowe na tym piętrze zachowały się także w drugim wieżo-alkierzu oraz sąsiadującym z nim pomieszczeniu. Obie dekoracje nawiązują do motywów XVII-wiecznych, przy czym większą finezją wykonania odznacza się opracowanie plafonu wewnątrz alkierza, w formie spłaszczonej konchy dopełnionej liśćmi dębu, ujętej w prostą, półkolistą ramę. Mniej wyrafinowana jest kompozycja plafonu w pokoju obok, złożona z koła ujętego z czterech stron muszlami spiętymi girlandą i wraz z nimi wpisanego w profilowany wałek zarysowujący motyw czwórliścia wzbogacony gałązkami liści [ilustr.]. Całkowicie pozbawione pierwotnego wystroju jest drugie piętro, wyłączywszy spłaszczone arkady pomiędzy pomieszczeniami wieżo-alkierzy a sąsiadującymi z nimi salami. [ilustr.] Jak już była mowa, nieznany jest architekt pałacu, w swoim zasadniczym kształcie wzniesionego w latach 90. XVII w. Zwarty, masywny charakter budowli zdeterminował renesansowy rdzeń starszego dworu, którego pozostałością są także narożne wieżo-alkierze. Architektura budynku zarazem wpisuje się w trendy śląskiej architektury rezydencjonalnej końca XVII stulecia; zdaniem Konstantego Kalinowskiego pilastrowa artykulacja elewacji nawiązuje do systemu podziałów pobliskiego klasztoru w Lubiążu, zarazem badacz wskazuje na nowatorstwo elementów architektonicznych, takich jak wyodrębniony ryzalit i konsolowe woluty podtrzymujące gzyms kordonowy oraz stanowiące atektoniczną podstawę dla ustawionych nad nimi pilastrów116. Według Marii Frankowskiej cechy stylistyczne bliskie szczepanowskiej rezydencji wykazują zrealizowane przez Christopha Hacknera pałace w Piotrkowicach Jaworskich oraz Leśnicy (również przebudowane ze starszego dworu, z wykorzystaniem narożnych wieżo-alkierzy), posiadające podobny wysoki cokół z tynkowymi pasami, jak też inne detale charakterystyczne dla twórczości wrocławskiego architekta (np. zastosowanie ryzalitu). Analogie te zdaniem autorki sugerują wykonanie projektu pałacu przez Hacknera, względnie w jego kręgu117. Pomimo przekształceń w XVIII i XIX w. zabytek zachował swoją zasadniczą bryłę z końca XVII w., jedynie częściowo zredukowaną w efekcie niefortunnego remontu w latach 70. XX w. Wystrój wnętrz, pomimo szczątkowego stanu zachowania, jest natomiast interesującym zapisem przemian artystycznych w trakcie kolejnych modernizacji założenia, począwszy od XVI–XVII stulecia, poprzez wiek XVIII oraz przebudowy w dwóch kolejnych wiekach.

Przypisy:

  1. 112) M. Frankowska (op. cit., s. 22) zauważa, że na skutek zniszczenia fryzu – gierowanego na osi pilastrów, co podkreślało pionowe akcenty bryły – nastąpiło niezamierzone zrównoważenie elementów wertykalnych i horyzontalnych. Powrót do przypisu 112
  2. 113) Ibidem, s. 14–15. Powrót do przypisu 113
  3. 114) Ibidem, s. 18. Powrót do przypisu 114
  4. 115) G. Grundmann, op. cit. s. 97, por. K. Kalinowski, Rzeźba barokowa…, s. 251–252. Powrót do przypisu 115
  5. 116) K. Kalinowski, Architektura barokowa na Śląsku…, s. 176–178; idem Architektura doby baroku…, s. 124–125. Powrót do przypisu 116
  6. 117) M. Frankowska, op. cit., s. 45–46. Powrót do przypisu 117

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu