Dzieje zespołu i jego właściciele - Zespół dworsko-folwarczny w Studzieńcu - Studzieniec - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

Początki założenia wsi Studzieniec sięgają XIII w., a pierwsze wzmianki o miejscowości znajdujemy w dokumencie wystawionym w 1255 r., w którym mowa jest o podarowaniu przez księcia głogowskiego Konrada I wsi Studelscho kolegiacie głogowskiej1. Około 1300 r. wieś została wymieniona w źródłach pisanych pod nazwą Stritilsdorf.2. Kolejna informacja o Studzieńcu i jego sołtysie Nickelu Scholz pochodzi dopiero z 1435 r.3. Prawdopodobnie już wtedy Studzieniec wraz z Mirocinem należał do rodziny von Glaubitz, gdyż z dokumentu z 1499 r., gdzie wieś jest wymieniona, dowiadujemy się, że dobra wchodzące w skład majątku Hansa von Glaubitz zostały przekazane przez Władysława Jagiellończyka za wierną służbę jako lenno rycerzowi Hansowi von Liedlau4. Następnie w 1512 r. Hans von Liedlau sprzedał Albrechtowi von Schlichting Mirocin Górny i Środkowy, a wcześniej Friedrichowi von Dyherrn Studzieniec5.

W rękach rodu von Dyherrn Studzieniec znajdował się przez blisko dwa wieki. Na elewacji kościoła parafialnego w Studzieńcu znajduje się płyta nagrobna członka rodziny von Dyherrn, pochodząca z 1511 r.6. W 1521 r. jako właściciel majątku w dokumentach pojawia się Hans von Dyherrn, a w latach 1535–1536 – Friedrich-Ernst, który powiększył dobra, kupując od Asmanna von Schlichting część majątku w Mirocinie Dolnym7. Według dzieła Sinapiusa, następcą Friedricha był wymieniany w źródła w latach 1550–1568 Joachim von Dyhernn8. W wydanym w 1655 r. w Lesznie druku okolicznościowym poświęconym Christophowi von Dyherrn wzmiankowano o należącej do niego siedzibie rycerskiej w Studzieńcu9.

W 1691 r. od Georga Abrahama von Dyherrn majątek nabył przedstawiciel równie znamienitego rodu rycerskiego – Johann Tobias von Knobelsdorff (1648–1715)10, noszący od 1699 r. tytuł hrabiowski11. Był on przedstawicielem rodu z linii jelenińsko-stypułowskiej i w skład jego dóbr wchodziło przeszło dwadzieścia majątków, które po jego śmierci zostały podzielone między czterech synów. Studzieniec z Lelechowem oraz folwarki w Mirocinie Dolnym oraz dobra w Chichach i Stypułowie Dolnym przeszyły w ręce najmłodszego z synów – Abrachama Gottloba (1683–1768)12. Po jego bezpotomnej śmierci w 1768 r. dobra odziedziczył Johann Siegmunt z Popęszyc, będący jego stryjecznym bratankiem13.

Po śmierci Johanna Siegmunta Studzieniec, wraz z Lelechowem oraz Mirocinem Dolnym przypadły najstarszemu z potomków Karlowi Siegmuntowi, z którym należy wiązać gruntowną przebudowę studzienieckiej rezydencji w 1786 r.14 W wyniku szeroko zakrojonych działań budowlanych pierwotna siedziba rycerska (Rittersitz in Streitelsdorf rodziny von Dyherrn) o prostej formie, pełniąca zapewne funkcję obronną, została rozbudowana i zyskała cechy reprezentacyjnej siedziby dworskiej. W sąsiedztwie dworu założono wówczas niewielki park, a przez poszerzenie fosy powstał rozległy staw. W wyniku zrealizowanej przebudowy dwór otrzymał wystrój o cechach stylistycznych typowych dla późnego baroku, tracąc przy tym charakter obronny15 [ilustr.].

W 1812 r. majątek ziemski nabył kupiec J. Jeuthe, którego spadkobiercy sprzedali go w 1845 r. Wilhelmowi Köpstein16. W owym czasie dobra w Studzieńcu składały się z dwóch majątków ziemskich. Pierwszy z nich, należący do właściciela dworu, składał się z folwarku, młyna wodnego, wiatraka, gorzelni i browaru. Druga część majątku należała do hrabiego von Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego i składała się z dwóch folwarków, wiatraka, dwóch młynów wodnych, gorzelni i browaru17.

Kolejną przebudowę dworu i rozbudowę folwarku należy wiązać z osobą majora Friedricha Adalberta von Heusera, który to w 1855 r. nabył pierwszy majątek18. Jego zasługą było również zakomponowanie ponad dwuhektarowego parku w stylu krajobrazowym. Wtedy też bryła rezydencji zyskała wykusz w elewacji wschodniej, zmieniono kształt głównego otworu wejściowego, we wnętrzu przedzielono sień i wykonano nową klatkę schodową. Przeniesienie klatki schodowej wymusiło podniesienie stropu ponad okap dachu. W konsekwencji, w celu zharmonizowania bryły wprowadzono dość nietypowe rozwiązanie w postaci ryzalitu wyróżniającego klatkę schodową, którą wyposażono w dwa duże okna, o drobnym podziale szprosami. W wyniku zrealizowanej wówczas przebudowy dwór otrzymał szatę późnoklasycystyczną19. Wygląd dworu w Studzieńcu z tego okresu utrwalił na swojej rycinie Alexander Duncker20. Przedstawia ona otoczony wodą dwór, wraz z zabudowaniami folwarcznymi, w otulinie parku, z oranżerią i budynkami gospodarczymi w tle. Dwór ukazany jest na wyniesionym półwyspie gęsto porośniętym zielenią.

Na początku XX w. właścicielami majątku w Studzieńcu byli spadkobiercy Paula Suessmanna21. Nie są znane okoliczności, w jakich nabyli majątek22.

Do wybuchu II wojny światowej majątek należał do Paula Eubena, który w 1888 r. zakupił część wsi należącą do rodziny Kalckeruthów. Część wsi z folwarkiem i rezydencją była wówczas własnością Arnolda Boninga23. W wyniku działań wojennych wnętrza dworu zostały splądrowane, jednakże sam obiekt przetrwał w stanie nienaruszonym. Po II wojnie światowej zespół folwarczny wraz z dworem przeszły na własność Skarbu Państwa, a użytkownikiem był utworzony w 1949 r. PGR Kożuchów, który umieścił tam biura i mieszkania. Obiekt nie doczekał się przeprowadzenia remontu kapitalnego, a zakres prac naprawczych przeprowadzonych w 1957 r. ograniczył się do częściowej wymiany pokrycia dachu. Po 1992 r. założenie przeszło w ręce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie sprzedane zostało osobie prywatnej, która w 2010 r. planowała adaptację dworu na cele hotelowe. Obecnie dwór jak i pozostałe budynki folwarczne znajdują się w fatalnym stanie zachowania, pozbawione troskliwej opieki pozostają niezabezpieczone i popadają w ruinę24.

 

Przypisy:

 1. 1) H. Neuling. Schlesiens Kirchorte und ihre Kirchlichen Stifungen bis zum Ausgange des Mittelalters: Names des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau 1902, s. 313–314. Powrót do przypisu 1
 2. 2) K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, Tom II, Powiaty: żarski – żagański – nowosolski – wschowski, Zielona Góra 2012 , s. 278. Powrót do przypisu 2
 3. 3) Codex Diplomaticus Silesiae. Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreise Grünberg und Freystadt, Bd. 24, K. Wutke (Hrsg.), Breslau 1908, s. 73. Powrót do przypisu 3
 4. 4) Ibidem, s. 145. Powrót do przypisu 4
 5. 5) Ibidem. Powrót do przypisu 5
 6. 6) H. Lutsch. Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Die Kunstdenkmäler des. Reg.-Bezirks Liegnitz, Bd. 3, Breslau 1891, s. 99. Powrót do przypisu 6
 7. 7) Ibidem, s. 146. Powrót do przypisu 7
 8. 8) J. Sinapius. Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung Darinnen die ansehnlichen Geschlechter Des Schlesischen Adels…, Lipzig 1720, s. 186. Powrót do przypisu 8
 9. 9) R. Kąsinowska, Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003, s. 230. Za: „Trawer und Ehren-Gedächtnitz (…) Her Christoff von dyherrn auf Streidelsdorf, Ludwigsdorf…”, Polnisch – Lissa 1655. Powrót do przypisu 9
 10. 10) CDS, 1908, Bd. 24, s. 159. Powrót do przypisu 10
 11. 11) Ibidem, s. 159. Powrót do przypisu 11
 12. 12) R. Kąsinowska. op. cit., s. 230. Powrót do przypisu 12
 13. 13) R. Kąsinowska. Pałac w Studzieńcu, maszynopis w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Szczecin 1969, s. 4. Powrót do przypisu 13
 14. 14) Ibidem, s. 4. Powrót do przypisu 14
 15. 15) B. Nowogońska. Dwór w Studzieńcu. [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2005–2006, pod red. B. Bielinis-Kopeć. Zielona Góra 2006, s.151. Powrót do przypisu 15
 16. 16) A. Duncker. Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der Preussischen Monarchie. Bd. V, Berlin 1862–1863. Powrót do przypisu 16
 17. 17) B. Nowogońska. op. cit., s.152. Powrót do przypisu 17
 18. 18) A. Duncker. op. cit. Powrót do przypisu 18
 19. 19) E. Górowska, Studzieniec, dwór [w:] Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, pod red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2008, s. 391. Powrót do przypisu 19
 20. 20) A. Duncker. op. cit. Powrót do przypisu 20
 21. 21) B. Nowogońska. op. cit., s.152. Powrót do przypisu 21
 22. 22) R. Kąsinowska, Pałac w Studzieńcu, op. cit. s. 4. Powrót do przypisu 22
 23. 23) B. Nowogońska. op. cit., s.153. Powrót do przypisu 23
 24. 24) Ibidem. s. 153. Powrót do przypisu 24

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu