Zespół - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

KOORDYNATOR PROJEKTU

 • Aneta Kamińska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (rozprawa pt. „(Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne” napisana pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza obroniona w 2015 r. na UAM w Poznaniu). Wiceprezes Fundacji Pałac Bojadła, od roku 2004 pracownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, na stanowisku główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy. Koordynator około siedemdziesięciu projektów finansowanych ze środków unijnych, dotacji ministerialnych, samorządowych oraz fundacji, zarówno inwestycyjnych (m.in. „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, remont i adaptacja piwnic na „Muzeum Wina” i „Muzeum Dawnych Tortur”, „Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej”), jak i edukacyjnych, badawczych, wydawniczych, ekspozycyjnych oraz konserwatorskich. W projekcie odpowiedzialna również za opracowanie danych, utworzenie i wprowadzenie do bazy danych informacji o zasobach (w tym napisanie tekstów umieszczanych na stronie wraz z ich redakcją, jak również utworzeniem, redakcją i korektą metadanych).

OPIEKA MERYTORYCZNA NAD PROJEKTEM

 • Arkadiusz Michoński – fundator i prezes, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku historia sztuki, London School of Economics na kierunku politologia – europeistyka oraz Szkoły Nauk Społecznych przy PAN. Od około 20 lat polski dyplomata zajmujący się polityką europejską; obecnie zastępca Ambasadora RP w Rumunii.
 • dr Stanisław Kowalski – historyk sztuki, znawca urbanistyki i zabytkowej architektury. Wieloletni Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dyrektor Muzeum w Międzyrzeczu oraz zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dzięki jego staraniom udało się uratować wiele cennych obiektów w województwie, przeznaczonych do likwidacji. Autor licznych artykułów, znaczących prac zbiorowych oraz książek, m.in. „Monografia Gubina po 1954 roku”, „Zabytki Środkowego Nadodrza”, „Zabytki Województwa Lubuskiego”, „Miasta Środkowego Nadodrza”, „Zabytki architektury Środkowego Nadodrza”, „Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej” (współautorstwo z Józefem Pilchem). Za swoją pracę został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką „Zasłużony kulturze – Gloria Artis” oraz nagrodą „Studiów Zielonogórskich”.
 • inż. Artur Krupka – konstruktor oraz praktyk nadzoru robót budowlanych przy zabytkach regionu lubuskiego. W przeszłości pracownik biura Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaprojektował i realizował prace przy obiektach tej klasy co biblioteka Zespołu Poaugustiańskego w Żaganiu a w ostatnich latach dawny szpital Św. Trójcy w Broniszowie, pałace w Ochli, Boguszowie, Bojadłach.

AUTORZY OPRACOWAŃ HISTORYCZNYCH

 • dr Katarzyna Adamek-Pujszo – w 1999 r. ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim obroniła rozprawę doktorską na temat działalności kulturotwórczej Bironów żagańskich w latach 17861862, która ukazała się drukiem w 2007 r. W latach 20012005 pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Jest autorką artykułów na temat zabytków województwa lubuskiego oraz współautorką następujących publikacji: „Żagań znany i nieznany. Przewodnik historyczny po mieście i okolicy” (2002), „Kożuchów. Zarys dziejów” (2003), „Sława. Zarys dziejów” (2004), „Pałac i park w Żaganiu na dawnej karcie pocztowej (2006), „Otyń. Zarys dziejów” (2010), „Die Herzogin von Kurland im Spiegel ihrer Zeitgenossen. Europäische Salonkultur um 1800“ (2011) oraz „Zabytkowe parki województwa lubuskiego” (2013). Obecnie kończy przygotowywanie książki na temat książąt żagańskich Talleyrandów.
 • Grzegorz Bosy – historyk regionalista, doktorant w Zakładzie Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownik Urzędu Gminy Bojadła odpowiedzialny m.in. za obiekty zabytkowe na terenie gminy, ściśle współpracujący z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Autor wielu artykułów prasowych poświęconych lokalnemu dziedzictwu, m.in. pałacom w Bojadłach i Konotopie, dworowi jezuitów w Klenicy, kościołowi pw. Św. Teresy od dzieciątka Jezus w Bojadłach i in.
 • Jacek Gernat – historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również ukończył studia magisterskie (2011). W ramach studiów odbył także kurs pedagogiczny i zajmował się edukacją muzealną, uczestnicząc m.in. w programie „Odwiedziny” w ramach biennale sztuki „Mediations” w 2010 r. w Poznaniu. W latach 2013-2014 pracownik Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Przygotowywana przez niego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza J. Żuchowskiego dysertacja doktorska dotyczy działalności rzeźbiarskich rodzin Klahrów, Kutzerów i Thammów w XVIII-XX w. na obszarze Hrabstwa Kłodzkiego i przyległych doń terenów Śląska. Jego zainteresowania obejmują sztukę dawną, w tym zwłaszcza rzeźbę barokową oraz XIX w. na Śląsku, rzeźbę współczesną, m.in. twórczość Władysława Hasiora, architekturę XX wieku oraz historię i dziedzictwo kulturowe regionów wchodzących w skład Województwa Lubuskiego (zabytki, dzieła sztuki i artyści związani z obszarem dzisiejszego województwa).
 • Bartosz Idryjan – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych, o specjalności konserwatorstwo. W latach 2010 - 2015 inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, od 2015 r. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu. Autor opracowań zawartych w aktualnych publikacjach LWKZ.
 • Karolina Idryjan – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych, o specjalności konserwatorstwo. Od 2011 r. pracuje jako inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Autorka opracowań zawartych w aktualnych publikacjach LWKZ.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 • Łukasz Klimczyk – dyplom magisterski z Animacji Kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim u prof. Wiesława Hudona w 2014 roku. Fotografii uczył się w Wyższym Studium Fotografii we Wrocławiu w pracowniach Karola Krukowskiego, Pawła Syposza, Marka Śniecińskiego oraz Urszuli Benki oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim w pracowni Jarosława Dulęby. Od 2014 roku student Grafiki na wydziale artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim prowadząc pracownię Fotografii Dokumentalnej oraz Reportażowej w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki oraz ze Stowarzyszeniem NowInArt we Wrocławiu. Prowadzi kursy doszkalające z zakresu fotografii w technikach cyfrowych oraz analogowych. Uczestnik wystaw indywidualnych oraz zbiorowych na terenie kraju.
 • Aleksandra Wojciechowicz – fotograf; odbyła w trakcie studiów na kierunku pedagogika o specjalności animacja społeczno – kulturalna zajęcia z dodatkowej specjalizacji artystycznej FOTOGRAFIA – FILM – VIDEO. Zakres zrealizowanych przedmiotów w czasie studiów: historia fotografii, fotografia społeczna, reportaż, fotografia kreacyjna i inscenizowana, fotografia reklamowa i techniczna, prace laboratoryjne, podstawy wystawiennictwa fotografii. W 2003 obroniła dyplom magisterski z Animacji Kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim u prof. Wiesława Hudona, z którym podjęła indywidualną współprace jako asystentka ćwiczeniowa na specjalizacji artystycznej z fotografii. Po obronie pracy magisterskiej podjęła współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim prowadząc zajęcia ze studentami animacji społecznokulturalnej o specjalności artystycznej FOTO. Uczestniczka wystaw indywidualnych oraz zbiorowych na terenie kraju.

PROJEKT GRAFICZNY STRONY INTERNETOWEJ 
(skanowanie i digitalizacja archiwaliów i materiałów ikonograficznych oraz wprowadzanie ich na stronę internetową)

 • Wacław Serdeczny – autor wielu stron internetowych, m.in. Fundacji Pałac Bojadła (www.palacbojadla.org), Okręgu Zielonogórskiego ZPAP, stron internetowych artystów indywidualnych, jak również firm z różnych branż. Wacław Serdeczny jest również artystą specjalizującym się w dziedzinie malarstwa, rysunku i fotografii, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom pod kierunkiem Piotra C. Kowalskiego i Andrzeja Leśnika uzyskał w roku 1992. Prezes Okręgu Zielonogórskiego ZPAP w latach 2010–2014. Autor projektów graficznych wielu publikacji (odpowiedzialny również za dokumentację fotograficzną, skan i obróbkę materiałów graficznych do tych wydawnictw), m.in. nagrodzonej w Paryżu przez Międzynarodową Organizację Winorośli i Wina ksiażki pt. „Enographia Thalloris”, liczącej ponad 1,1 tys. stron i 3 tys. ilustracji (nagroda w kategorii „Historia i Literatura”).

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu