Dzieje zespołu i jego właściciele - Zamek w Otyniu - Otyń - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

Miasto Otyń (do 1945 r. Deutsch-Wartenberg), leżące przy drodze z Głogowa do Zielonej Góry, około 5 km na północ od Nowej Soli, wg różnych opracowań wzmiankowano po raz pierwszy w 13131 lub w 1329 r.2, zaś tutejszy kościół – w 1332 r.3 Nowo lokowane miasto posiadało prostokątny rynek z centralnie usytuowanym ratuszem; z narożników rynku wybiegały cztery ulice: na północ (ob. ul. Kościuszki), na zachód (ob. ul. Gawła), na południe (ob. ul. Chrobrego) i na wschód (ob. ul. Mickiewicza). Na północny-wschód od rynku stanął kościół, zaś na południowy-wschód od miasta – zamek, otoczony przepływającą po stronie południowej rzeką Śląska Ochla (niem. Ochel). [ilustr.]

Najstarszy murowany zamek w Otyniu mógł powstać w 1 poł. XV w., po pożarze Otynia w 1441 r.4, a zatem w okresie, gdy dobra te posiadał Sigismund von Zabeltitz (Zabel), właściciel Klenicy, potwierdzony w źródłach w 1437 r.5 Po pojmaniu w 1482 r. w otyńskim zamku6, uwięzieniu i straceniu jego synów Caspara, Brunona i Christopha, oskarżonych o rozbójnictwo, Otyń przejął książę żagański Jan II Szalony. Po odsunięciu go od władzy w 1488 r. majątek otyński dzielił polityczne losy księstwa głogowskiego.

W 1516 r. król Czech Ludwik Jagiellończyk sprzedał lenno Nickelowi i Hansowi von Rechenbergom, synom Melchiora z Borowa Polskiego7. Pierwszy z nich rezydował w Sławie, gdzie zmarł bezpotomnie w 1532 r.8 Drugi z braci wzbogacił się na kampaniach wojennych, m.in. w służbie królów Polski Jana Olbrachta, Aleksandra i Zygmunta I Starego9. W 1507 r. otrzymał w lenno wójtostwo w Bytomiu Odrzańskim, w 1508 r. – wójtostwo w Sławie, zaś w 1516 r. – lenno zamkowe w Kożuchowie, dzięki czemu stał się największym posiadaczem ziemskim w księstwie głogowskim10. W 1528 r. uzyskał od Ferdynanda I Habsburga dokument herbowy dla Otynia11. W tym samym roku pojął za żonę Sophie von Kittlitz, z którą miał dwie córki – Annę (zm. 1546), wydaną w 1544 r. za Melchiora von Rechenberga z Otynia i Borowa Polskiego, i Barbarę, wydaną w 1549 r. za Wacława Leszczyńskiego z Leszna12.

Być może z tym właśnie przedstawicielem rodu Rechenbergów wiązać należy renesansową przebudowę późnogotyckiego zamku w Otyniu, datowaną na okres po 1519 r.13 Z XVII- i XVIII-wiecznych przekazów pośrednio wynika, że budowla ta posiadała wieżę14 oraz „dach włoski, który nie pasuje do naszych okolic”15, tzn. płaski lub pogrążony, osłonięty attyką. Do czasów obecnych cechy stylowe renesansu zachowały budynek bramny i skrzydło północne, których elewacje przepruwają otwory okienne w obramieniach kamiennych o klasycznym profilu, z podokiennikiem i odcinkiem gzymsu jako zwieńczeniem (podobne występują w nowym dworze w Niwnicach z lat 40. XVI w., zamku Janowiec w Bobrzanach sprzed 1560 r. oraz dworze w Świdnicy z około 1602 r.). [ilustr.]

Pozbawiony męskiego potomka Hans von Rechenberg (zm. 1537) przekazał majątek otyński swemu bratankowi Georgowi z Borowa Polskiego (zm. 1559), od 1510 r. żonatemu z Anną von Zedlitz, z którą miał liczne potomstwo16. Na mocy jego testamentu dziedzicem Otynia został syn Melchior, zaś Borowa Polskiego i Nowego Miasteczka – urodzony w 1550 r. wnuk Hans, jedyny syn zmarłego w 1552 r. Georga von Rechenberga i jego żony Marii Anny von Rothenburg17. Z uwagi na fakt, że zmarły w 1563 r. Melchior von Rechenberg nie pozostawił po sobie męskiego potomka (z jego małżeństw z Anną von Rechenberg i Dorotheą von Glaubitz pochodziły dwie córki), spadkobiercą dóbr otyńskich został wspomniany Hans18. Wiadomo, że rezydował on w Otyniu, zainicjował także rozbudowę tutejszego kościoła (1585–1587), budowę wieży (od 1585 r.), urządził ponadto kryptę rodową Rechenbergów. Zmarł w 1598 r. w Otyniu19.

Jego syn i następca Johann (Hans) Georg, jedyny męski potomek urodzony w małżeństwie ojca z Anną von Skopp z Jędrzychowa20, w roku 1606 podjął przerwane roboty budowlane przy kościele, które zakończono w roku następnym21. Wraz z jego bezpotomną śmiercią w 1610 r. zakończyło się panowanie Rechenbergów w Otyniu22.

W 1649 r. majątek otyński przejęli ostatecznie jezuici, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego w 1638 r. Johanna Ernsta von Sprintzensteina, gorliwego katolika, którego pierwszą żoną była Helena z domu von Rechenberg, siostra zmarłego w 1610 r. Johanna Georga, właściciela Otynia. Zapis dotyczący przekazania dóbr otyńskich zakonowi jezuitów zawarty został w kodycylu do testamentu Sprinzensteina, który otwarto dopiero po śmierci jego drugiej żony, Eleonory (1645 r.), która cały swój majątek zapisała również jezuitom.

Stan zamku otyńskiego i jego otoczenie z tego okresu odtworzył na podstawie źródeł archiwalnych F. Ch. Sickel23 podając, iż całe założenie posiadało rzut czworoboku; zamek był budowlą pięciokondygnacyjną24, w której mieściły się m.in. dwadzieścia dwie izby różnej wielkości, prócz tego małe sypialnie oraz inne komnaty, jedenaście pomieszczeń do składowania żywności, dziewięć piwnic na wino i wiele innych pomieszczeń, wśród których była także sala taneczna. W przyległym budynku, usytuowanym naprzeciw bramy, znajdowały się dwie „wielkie” izby położone jedna nad drugą, każda o długości trzydziestu i szerokości osiemnastu łokci; szczególnie okazała była izba na wyższej kondygnacji, pełniąca funkcję pokoju sypialnego, którą opisano jako „nadzwyczaj piękną i urządzoną po książęcemu”, ozdobioną rozmaitymi obrazami. Komunikację między pomieszczeniami zamku zapewniały kamienne schody kręcone o stu jeden stopniach. Cały zamek otaczały murowane „budynki” (skrzydła), w których mieściły się zarówno wygodne pokoje, jak i kuchnia, piekarnia i browar, stajnia na piętnaście koni, zbrojownia i strychy do przechowywania ziarna. Do kuchni i piekarni doprowadzono rurami wodę, zaś w stajni i browarze wodę pobierano ze studni. „Przed” zamkiem usytuowane były budynki gospodarskie.

W roku 1652 nowi właściciele rozpoczęli adaptację zamku w Otyniu do potrzeb mieszkalnych, zakończoną w 1654 r. W 1671 r. rozebrano dwie kondygnacje grożące zawaleniem – zapewne dotyczyło to wspomnianego głównego skrzydła zamku. W 1677 r. powstała zamkowa kaplica, którą w 1683 r. powiększono o jedno przęsło. Podczas wizytacji z lat 1687/1688 opisano ją jako przestronne pomieszczenie, oświetlone „dużymi” oknami, zdobione rozmaitymi wizerunkami świętych; na ołtarzu głównym, wówczas jeszcze nie konsekrowanym, znajdowała się otoczona kultem późnogotycka figurka Matki Boskiej Klenickiej, którą w 1650 r.25 jezuici sprowadzili z kościoła w Klenicy do Otynia. [ilustr.] Pod kaplicą urządzono kryptę przeznaczoną dla zakonników. Końcowy etap prac budowlanych przy otyńskim zamku przypadł na lata 1680–1681 – w 1680 r. ukończono prace tynkarskie przy elewacjach nowego skrzydła zachodniego (płd.-zach.) i przebudowanego wschodniego (płn.-wsch.), dokonano rozbiórki wspomnianego dachu renesansowego osłoniętego attyką, który zastąpiono dachem pochyłym („niemieckim”). Rok później inwestycja była już zakończona. Stan techniczny zamku nie był jednak wówczas całkowicie zadowalający, bowiem z 1694 r. pochodzi przekaz mówiący o podparciu murów zamkowych – zapewne odnosi się on do przypór w obu narożnikach skrzydła wschodniego (płn.-wsch.).

Nowo wzniesione skrzydło zachodnie (płd.-zach.) posiadało cechy stylowe wczesnego baroku. Od strony dziedzińca zastosowano sieciowy system podziału, wyznaczony pilastrami pseudokompozytowymi w wielkim porządku, którym podporządkowano gzymsy kordonowe. W przyziemiu wprowadzono arkady, częściowo otwarte. Okna piętra ujęto opaskami z uszakami. [ilustr.] Najwcześniejsze przykłady analogicznego systemu artykulacji elewacji pojawiły się na Śląsku w budynku seminarium jezuitów w Nysie (Melchior Werner, 1656–1657) oraz w rozbudowywanym wg projektu Carla Rossiego w latach 1660–1675 zamku w Oławie26. Z przykładów późniejszych wskazać można kolegium jezuickie w Nysie (1669–1686), klasztor krzyżowców we Wrocławiu (od 1675) czy klasztor w Czarnowąsach (1682–1690). Pod oknami piętra znalazły się prostokątne płyciny o ściętych narożnikach – element znany z takich realizacji z tego okresu, jak m.in. wspomniane kolegium jezuitów w Nysie, wrocławski klasztor krzyżowców i klasztor w Czarnowąsach, klasztor cystersów w Henrykowie (1682–1685) i dom opatów krzeszowskich w Jeleniej Górze-Cieplicach (1689–1692). Z systemem arkad w przyziemiu mamy natomiast do czynienia m.in. w zamkach w Żyrowej (1644 r.; ślepe), Szymiszowie (1650 r.; otwarte), Prószkowie (1677–1683; ślepe) i Krapkowicach (1678; otwarte), pałacu Lobkoviców w Żaganiu (od 1670 r.; ślepe) oraz klasztorach w Kamieńcu Ząbkowickim (1682–1685, otwarte) i krzyżowców we Wrocławiu (ślepe). Podobnie zakomponowano elewację dziedzińcową klasztornej kaplicy, natomiast elewację barokizowanego skrzydła wschodniego (płn.-wsch.) od strony dziedzińca rozczłonkowano pilastrami pseudotoskańskimi w wielkim porządku. W elewacji zewnętrznej zachodniego skrzydła w Otyniu akcenty wertykalne uległy osłabieniu za sprawą silnie zaznaczonego gzymsu międzykondygnacyjnego oraz rezygnacji z wielkiego porządku pilastrów, który zastąpiono pilastrami parzystymi w porządkach pseudojońskim (parter) i pseudotoskańskim (piętro). [ilustr.] Spośród podobnych rozwiązań wskazać można fasadę nyskiego seminarium jezuitów (1684–1686), jednak podziały wyznaczają tu pilastry pojedyncze. Wnętrze skrzydła zachodniego klasztoru w Otyniu otrzymało na wszystkich27 kondygnacjach układ jednotraktowy z korytarzem od strony dziedzińca, bardzo często stosowany w architekturze 2 poł. XVII w. (kolegium jezuickie w Kłodzku; klasztor cystersów w Lubiążu, 1681–1715; klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim, 1683–1685; klasztor premonstrantek w Czarnowąsach; klasztor premonstrantów we Wrocławiu, 1682–1695; kolegium jezuitów w Żaganiu, 1689–1699). W partii przyziemia korytarz nakrywało sklepienie krzyżowe. W północnej części traktu umiejscowiono schody główne dwubiegowe ze spocznikiem, zaś w południowej części skrzydła – schody zabiegowe. [ilustr.] Całą szerokość południowej części skrzydła na piętrze zajmowała wielka sala, oświetlona pięcioma oknami od zachodu i dwoma od południa; jej strop lub sklepienie spoczywało na dwóch filarach, umiejscowionych w linii ściany między traktem a korytarzem w północnej części skrzydła. [ilustr.] Analogiczny układ jednotraktowy z korytarzem po stronie dziedzińca zastosowano także w skrzydle wschodnim (płn.-wsch.) zamku-klasztoru.

Podczas wielkiego pożaru Otynia dnia 7 kwietnia 1702 r. poważnie ucierpiały zamek wraz z kaplicą. Nie zdołano uratować kancelarii, ani klasztornej biblioteki, zabezpieczono natomiast figurę Matki Boskiej Klenickiej. O skali zniszczeń może świadczyć fakt, iż zaledwie w jednym pomieszczeniu zamkowym zachowały się całe drzwi – był to pokój przeora klasztoru, w którym urządzono tymczasową kaplicę. Dnia 30 kwietnia przybył do Otynia z Żagania mistrz murarski Stefano Spinetti, w końcu ubiegłego stulecia zatrudniony przy odbudowie kolegium jezuitów w Żaganiu oraz – zapewne – przy projekcie domu gościnnego jezuitów w Klenicy (1693 r.)28; dokonał on oszacowania strat i sporządził na miejscu koncepcję odbudowy zamku. W 1703 r. przywrócono do użytku sześć pomieszczeń i refektarz. Dnia 8 maja tego samego roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej kaplicy, którą w 1704 r. doprowadzono pod dach. Prace przy jej wystroju ukończono w maju roku następnego. Swój udział w tym przedsięwzięciu mieli zapewne rzeźbiarz i snycerz Johann Riedel (1654–1736)29 oraz snycerz Gottfried Thamm, którzy przybyli ze Świdnicy do Otynia 2 lipca 1703 r., oraz legnicki snycerz Johann Marschin, którego pobyt odnotowano w okresie od 29 maja do 21 lipca 1704 r. W 1708 r. kaplica otrzymała nową ambonę, rok później – organy i ołtarz główny. W 1711 r. wzmiankowane są ołtarze boczne św. Ignacego i św. Agaty30. W latach 1738–1739 ściany kaplicy wyłożono marmoryzowanym stiukiem. Trójnawowe wnętrze kaplicy w układzie emporowo-halowym, nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, zdobiły bogaty wystrój sztukatorsko-malarski oraz wyposażenie ruchome (ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, prospekt organowy). Nastawę ołtarza głównego tworzyła wielka kompozycja z liści wysuszonego akantu, z glorią, obłokami i unoszącymi się wśród nich puttami, stanowiącymi oprawę dla umieszczonego w centrum tabernakulum. Motyw przestylizowanych liści akantu dominował również w wystroju parapetów empor i chóru muzycznego. [ilustr.] Elewację frontową kaplicy (północną) rozczłonkowano – podobnie jak wnętrze – zdwojonymi pilastrami pseudokorynckimi w wielkim porządku i przepruto dwoma rzędami okien; wysokie okna wyższej kondygnacji otrzymały uszate obramienia wypełnione dekoracją o motywach roślinnych oraz gierowane naczółki o wypukłym lub falistym wykroju, zdobione bogatym wystrojem sztukatorskim. [ilustr.] Naczółki o identycznych kształtach, lecz o pustych polach pojawiły się także w obu elewacjach skrzydła zachodniego zamku, nad oknami piętra.

W 1721 r. odbudowę zamku po pożarze ostatecznie zakończono. Jako twórcę projektu odbudowy zamku i kaplicy H. Hoffmann wskazuje wspomnianego Spinettiego31, muratora z północnej Lombardii, który wraz z zatrudnionym przez Lobkoviców Antonio Portą przybył z Roudnic do Żagania32, gdzie zmarł w 1723 r.33

Pożar z 1702 r. dokonał również zniszczeń zabudowy gospodarczej w sąsiedztwie zamku-klasztoru, w skład której wchodziły m.in. browar, gorzelnia i słodownia, wszystkie nowo wybudowane w latach 1698–169934. W 1739 r. wzniesiono murowany budynek kuźni oraz murowane ogrodzenie wokół zamku35. W 1744 r. do zamku doprowadzono wodociąg36.

Po zdobyciu Śląska przez Fryderyka II jezuici rozbudowali swoją owczarnię zlokalizowaną w północnej części Otynia (ob. ul. Lipowa, zabudowa częściowo zachowana), w jej sąsiedztwie wznieśli też wielki magazyn zbożowy (1754 r., zachowany), a w południowej części miasta – karczmę (ob. ul. Rejtana 2). Budowa magazynu nastąpiła na osobiste polecenie króla Prus, który utrzymywał kontakty z ostatnim superiorem otyńskiej rezydencji Karlem von Reinachem37. W 1758 r. monarcha był podejmowany na tutejszym zamku38.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. został on na terenie Królestwa Prus trzy lata później przekształcony w Królewski Instytut Szkolny. Fryderyk II zamierzał powierzyć Reinachowi stanowisko generalnego zarządcy dóbr jezuitów na Śląsku, ten jednakże odmówił jego przyjęcia z uwagi na stan zdrowia39. Po sprzedaży dóbr otyńskich K. von Reinach opuścił Otyń i udał się do Legnicy, gdzie w 1791 r. zmarł40.

Około 1785 r. po raz pierwszy potwierdzony został w źródłach ogród przy zamku oraz oranżeria na jego terenie41 (niezachowana). Opiekę nad ogrodem sprawował ogrodnik, który za swoją pracę otrzymywał wynagrodzenie pieniężne oraz w naturze42. W późniejszym okresie ogród zastąpiono parkiem o układzie swobodnym.

W 1787 r. majątek Otyń nabył książę kurlandzki, książę żagański Piotr Biron (zm. 1800). [ilustr.] Za jego czasów (1790 r.) uzyskano królewską koncesję na założenie parafii ewangelickiej w Otyniu43. Na jej użytek książę zdecydował się przekazać dawny refektarz – największe pomieszczenie w zamku, które miało służyć jako sala modlitwy, oraz kilka innych pomieszczeń, w których urządzono zakrystię i szkołę elementarną oraz mieszkanie pastora44. Lokalizacja tego ostatniego wielokrotnie ulegała zmianom – początkowo proboszcz ewangelicki mieszkał na parterze, pod salą modlitwy, zaś w ostatnich latach funkcjonowania ewangelickiej parafii na terenie zamku – nad wjazdem45. Jednocześnie w zamku nadal funkcjonowała kaplica katolicka, gdzie eksponowano figurę MB Klenickiej, która w święto Nawiedzenia NMP przyciągała rzesze pątników. Duchowny sprawujący posługę w kaplicy mieszkał także na terenie zamku46. W obiekcie swoją siedzibę miały ponadto Książęca Izba Skarbowa i Książęcy Urząd Sądowy, a zatrudnieni w nich urzędnicy posiadali mieszkania służbowe na zamku47. W 1856 r. przestała funkcjonować w zamku szkoła ewangelicka, przeniesiona do nowo wzniesionego budynku w mieście48. W końcu lat 50. XIX w. wspomina się o apartamencie właściciela majątku Otyń na zamku49.

Po śmierci Piotra Birona wielką własność ziemską w Otyniu odziedziczyła jego najmłodsza córka Dorota, księżniczka kurlandzka, późniejsza księżna Dino, księżna Talleyrand, księżna żagańska. [ilustr.] W imieniu niepełnoletniej księżniczki zarząd nad majątkiem sprawował jej kurator, królewski tajny radca ds. finansów Friedrich Leopold Günther von Göckingk (1748–1828), publicysta i poeta. [ilustr.] W latach 1806–1809 zakupił on kilka sąsiednich majątków, tj. Swarzynice, Czasław, Zatonie, Drzonków, folwark w Raculi i sołectwo w Suchej, które włączono później do kompleksu dóbr otyńskich50. Po ślubie z Edmondem de Talleyrand-Périgord w 1809 r. księżniczka kurlandzka Dorota zamieszkała we Francji. Po uzyskaniu przez nią w 1810 r. pełnoletniości Göckingk był do 1813 r. jej pełnomocnikiem generalnym, następnie funkcję tę objął królewski radca prawny Wilhelm Hennenberg, potwierdzony w źródłach jeszcze w 1835 r.51 Göckingk ostatni okres życia spędził w Otyniu u córki Wilhelmine i jej męża Friedricha Carla Alberta Ludwiga von Wurmb, mistrza leśnego w majątku otyńskim, którzy zamieszkiwali najpewniej w budynku przy ob. ul. Lipowej 11. Zmarł w Otyniu dnia 18 lutego 1828 r.52

W 1820 r. jeden z książęcych urzędników, podskarbi Friedrich Christian Sickel (1761–1828), teolog, filolog, pisarz i publicysta wydał drukiem w Otyniu na koszt własny historię tutejszej wielkiej własności ziemskiej od roku 1443 do czasów współczesnych (Geschichte der Herrschaft Deutsch-Wartenberg in Nieder-Schlesien vom Jahr 1443 an), opierając się na dokumentach zgromadzonych w archiwum otyńskiego dominium53.

Od początku XIX w. stan techniczny zamku ulegał systematycznemu pogorszeniu. W 1810 r. pojawiło się zagrożenie zawaleniem sklepienia prezbiterium katolickiej kaplicy, które usunięto w roku następnym54. W 1824 r. na koszt Doroty de Talleyrand-Périgord przeprowadzono gruntowny remont kaplicy55. W 1858 r. zatrudniony przez księżną mistrz budowlany A. T. Jaekel z Nowej Soli dokonał dokładnych oględzin zamku stwierdzając, iż skrzydło południowe (płd.-wsch.) grozi zawaleniem z uwagi na zły stan fundamentów56. W znacznie lepszej kondycji były wówczas pozostałe skrzydła, których ściany zewnętrzne wykazywały jedynie niegroźne rysy i pęknięcia57. W celu odciążenia wszystkich murów zamku nowosolski mistrz budowlany zalecał usunięcie całej więźby dachowej i zastąpienie jej lżejszą konstrukcją krytą angielską papą, ponadto proponował rozbiórkę skrzydła „wschodniego” zamku i otwarcie w ten sposób zamkowego dziedzińca, na który wjazd miałby się odbywać za pośrednictwem rampy58. Ponieważ usunięcie wspomnianego skrzydła oznaczało jednoczesną likwidację znajdujących się w nim pomieszczeń mieszkalnych, skrzydło „północne” miało zostać podwyższone, a pomieszczenia gospodarcze i mieszkania dla służby miały znaleźć się na uzyskanym w ten sposób drugim piętrze w tym skrzydle59. Ostatecznie zgodnie z zaleceniami Jaekela w 1859 r. wymieniono fundamenty w skrzydle południowym i kaplicy60. [ilustr.] W 1861 r. zaplanowano do realizacji prace na terenie dziedzińca, obejmujące remont elewacji zamku, wyrównanie poziomu nawierzchni, odtworzenie schodów zewnętrznych, malowanie elewacji i montaż żeliwnego ogrodzenia dziedzińca, a także naprawę dwuskrzydłowych wrót w budynku bramnym61.

W 1859 r. powstało żeliwne ogrodzenie zamkowego parku, w źródłach wspomina się także o naprawie murowanej ławy parkowej62. [ilustr.] W tym okresie na terenie parku prowadzono zapewne także inne, bliżej nieokreślone prace, o czym nadmienia O. Teichert, autor monografii parku księżnej Doroty w Żaganiu63.

Po śmierci Doroty księżnej Talleyrand, księżnej żagańskiej w 1862 r. własność ziemską w Otyniu wraz z Zatoniem odziedziczył młodszy z dwóch synów, Aleksander de Talleyrand-Périgord książę Dino (1813–1894)64. Jego miejscem pobytu w okresie letnim był pałac w Zatoniu, na zimę zaś książę przenosił się do Florencji65.

W 1877 r., z uwagi na istniejące zagrożenie katastrofą budowlaną, nadzór budowlany nakazał zamknięcie katolickiej kaplicy zamkowej, a rok później także ewangelickiej sali modlitwy66.

Z powodu problemów finansowych Aleksander książę Dino w 1879 r. sprzedał wielką własność ziemską w Otyniu67; jej nowym właścicielem został Karl Rudolf Friedenthal, doktor prawa, przedsiębiorca, polityk, współzałożyciel Wolnej Partii Konserwatywnej (1867), poseł do Reichstagu (1871–1881) i były minister rolnictwa (1874–1879)68. Urodzony w 1827 r. we Wrocławiu był synem żydowskiego kupca i bankiera Karla Friedenthala i jego żony Amalie Landsberg69. W 1832 r. cała rodzina przyjęła chrzest w Kościele ewangelickim70. W 1861 r. Karl Rudolf Friedenthal zawarł związek małżeński z Fanny von Rosenberg (zm. 1912), z którą miał zmarłego przedwcześnie syna oraz dwie córki71: Elisabeth (1864–1897), w 1883 r. wydaną za Ernsta von Falkenhausena na Białej Nyskiej, właścicielkę rodzinnego fideikomisu Goświnowice (niem. Friedenthal)72 i Renate (ur. 1868), późniejszą baronową von der Lancken-Wakenitz, dziedziczkę dóbr otyńskich73. Dokonując zakupu Otynia Friedenthal posiadał już liczne majątki w rejencji opolskiej, powiatach grotkowskim i nyskim o łącznej powierzchni 1683 ha74.

Po ustąpieniu ze stanowiska ministra i nabyciu wielkiej własności ziemskiej w Otyniu Friedenthal przeniósł się z Berlina na Śląsk – odtąd mieszkał w Zatoniu i Goświnowicach, które w 1864 r. odziedziczył po ojcu75. W drugim z tych majątków posiadał XVIII-wieczny dwór, który po 1860 i około 1880 r. rozbudował76 (obiekt nie istnieje). W 1880 r. na terenie zamkowego folwarku w Otyniu założył fabrykę spirytusu, a rok później – krochmalu77. W 1880 r. dzięki jego finansowemu wsparciu wzniesiono w Otyniu kościół ewangelicki pw. Trójcy Św.78 (po 1945 r. rozebrany).

W 1881 wymieniono fundamenty katolickiej kaplicy zamkowej79, zaś pod koniec 1882 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu analogicznych robót w skrzydle zachodnim (płd.-zach.)80. [ilustr.] Dokumentację projektową opracowała w 1883 r. wspomniana firma A. T. Jaekla z Nowej Soli81. W 1883 r. ponownie udostępniono kaplicę82.

Po śmierci Friedenthala w 1890 r. wielką własność ziemską w Otyniu otrzymała w spadku młodsza córka Renate. Dnia 26 maja 1894 r. poślubiła ona w Goświnowicach Oskara barona von der Lancken-Wakenitz (1867–1939), dyplomatę, potomka starego rodu szlacheckiego z Rugii, młodszego syna właściciela dwóch majoratów w rejencji stralsundzkiej: Clevenov i Boldevitz83. Małżeństwo to pozostało bezdzietne84. [ilustr.] Renate baronowa von der Lancken-Wakenitz jeszcze w 1905 r. figuruje w źródłach jako wyłączna właścicielka wielkiej własności ziemskiej Otyń85. Nie później niż w 1909 r. małżonkowie utworzyli spółkę rodzinną o nazwie „Perseverantia”86, którą początkowo zarządzał baron von der Lancken-Wakenitz, a następnie jego żona87.

W tym okresie na terenie folwarku zamkowego w Otyniu nadal działała gorzelnia88, zaś do około 1905 r. – również wytwórnia krochmalu89; w 1908 r. jej zabudowania oddano w dzierżawę Śląskiej Fabryce Makaronu i Produktów Mącznych, która podupadła w latach 30., wznowiła jednak działalność, lecz w ograniczonym zakresie90. [ilustr.]

Renate baronowa von der Lancken-Wakenitz przeżyła w Zatoniu lata II wojny światowej, następnie była świadkiem podpalenia pałacu przez żołnierzy radzieckich91. Zmarła w Zatoniu około 1947 r. i została pochowana na tamtejszym cmentarzu (grób nie zachował się)92.

Zamek otyński przetrwał w nienaruszonym stanie niemal do końca II wojny światowej. W lutym 1945 r. został splądrowany przez żołnierzy Armii Czerwonej. W 1946 r. i 1954 r. na terenie obiektu wybuchały pożary. Podczas drugiego z nich ucierpiało sklepienie kaplicy, które odbudowano, a kaplicę zadaszono. W 1958 r. naprawiono więźbę w budynku bramnym, skrzydłach zachodnim i północnym, przełożono również pokrycie dachów. Jeszcze w 1991 r. część wschodnia zamku wykorzystywana była do celów mieszkalnych przez pracowników PGR, które funkcjonowało w dawnym folwarku. W południowej i wschodniej części zespołu folwarcznego powstały nowe obiekty gospodarcze, stare zaś rozebrano, bądź przebudowano. W końcu XX w. zamek wraz z sąsiednimi zabudowaniami nabył prywatny przedsiębiorca. Nowy właściciel nie prowadził na terenie zamku żadnych prac zabezpieczających i remontowych. Obecnie zabytek stanowi własność gminy. Obiekt jest w stanie ruiny i ulega systematycznej destrukcji.

Przypisy:

 1. 1) Handbuch der historischen Stätten: Schlesien, H. WECZERKA (Hrsg.), Stuttgart 1977, s. 82. Powrót do przypisu 1
 2. 2) A. GÓRSKI, GÓRSKI A., Otyń w średniowieczu, [w:] Otyń: Zarys dziejów, T. ANDRZEJEWSKI (red.), Otyń 2010, s. 49. Powrót do przypisu 2
 3. 3) Ibidem. Powrót do przypisu 3
 4. 4) Ibidem, s. 50. Powrót do przypisu 4
 5. 5) K. ADAMEK-PUJSZO, Zabytki gminy Otyń, [w:] Otyń: Zarys dziejów, T. ANDRZEJEWSKI (red.), Otyń 2010, s. 269. Dalsza część opracowania – jeśli nie zaznaczono inaczej – na podstawie tej publikacji. Powrót do przypisu 5
 6. 6) F. LUCAE, Schlesiens curiose Denckwürdigkeiten oder vollkommene Chronica Von Ober- und Nieder-Schlesien, Franckfurt a. M. 1689, s, 1020. Powrót do przypisu 6
 7. 7) T. ANDRZEJEWSKI, Otyń w latach 1516–1648, [w:] Otyń: Zarys dziejów, T. ANDRZEJEWSKI (red.), Otyń 2010, s. 60. Powrót do przypisu 7
 8. 8) Ibidem, s. 60–61. Powrót do przypisu 8
 9. 9) Ibidem, s. 61. Powrót do przypisu 9
 10. 10) Ibidem. Powrót do przypisu 10
 11. 11) Ibidem, s. 62. Powrót do przypisu 11
 12. 12) T. ANDRZEJEWSKI, Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI–XVII wieku, Zielona Góra 2007, s. 292–293. Powrót do przypisu 12
 13. 13) ST. KOWALSKI, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976, s. 182; T. ANDRZEJEWSKI, K. MOTYL, Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim: Zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002, S. 28; Zabytki sztuki w Polsce: Śląsk, BRZEZICKI S., NIELSEN CH., GRAJEWSKI G., POPP D. (red.), Warszawa 2006, s. 663; T. ANDRZEJEWSKI, Otyń w latach 1516–1648, s. 62. Powrót do przypisu 13
 14. 14) W 1652 r. wymieniono pokrycie jej dachu (H. HOFFMANN, Die Jesuiten in Deutsch-Wartenberg, Schweidnitz 1931, s. 181). Powrót do przypisu 14
 15. 15) O jego rozbiórce wspomina się w 1680 r. (H. HOFFMANN, op.cit., s. 188). Powrót do przypisu 15
 16. 16) T. ANDRZEJEWSKI, Rechenbergowie..., s. 293. Powrót do przypisu 16
 17. 17) Ibidem. Powrót do przypisu 17
 18. 18) Ibidem. Powrót do przypisu 18
 19. 19) Ibidem. Powrót do przypisu 19
 20. 20) Ibidem. Powrót do przypisu 20
 21. 21) F. CH. SICKEL, Geschichte der Herrschaft Deutsch-Wartenberg in Nieder-Schlesien vom Jahr 1443 an, Deutsch-Wartenberg 1820, s. 26. Powrót do przypisu 21
 22. 22) T. ANDRZEJEWSKI, Rechenbergowie..., s. 293. Powrót do przypisu 22
 23. 23) F. CH. SICKEL, op.cit., przyp. s. 151–152. Powrót do przypisu 23
 24. 24) Istnienie pięciu kondygnacji wskazuje, że opis ten powstał przed 1671 r., kiedy to rozebrano dwie górne kondygnacje zamku, grożące zawaleniem (H. HOFFMANN, op.cit., s. 187). Powrót do przypisu 24
 25. 25) M. SILTZ, Kurze Geschichte der Stadt Deutsch-Wartenberg, Neusalz 1904, s. 6. Powrót do przypisu 25
 26. 26) K. KALINOWSKI, Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977, s. 41. Powrót do przypisu 26
 27. 27) Wskazują na to rzuty poziome sutereny, parteru i piętra tego skrzydła, sporządzone w 1883 r. (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej APZG), Wielka Własność Ziemska w Otyniu, Acta betreffend Bauten an der Herzoglichen Schlößern zu D. Wartenberg u. Günthersdorf 1859, sygn. 3831). Powrót do przypisu 27
 28. 28) Zabytki sztuki w Polsce..., s. 406. Powrót do przypisu 28
 29. 29) Twórca ołtarza głównego (1694), ołtarzy św. Jana Nepomucena, św. Judy Tadeusza i Ostatniej Wieczerzy oraz ambony (1698) i rzeźby Chrystus w Ogrójcu w kościele paraf. pw. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy (Zabytki sztuki w Polsce..., s. 854). Powrót do przypisu 29
 30. 30) H. HOFFMANN, op.cit., s. 163. Powrót do przypisu 30
 31. 31) Ibidem, s. 68. Powrót do przypisu 31
 32. 32) K. KALINOWSKI, op.cit., s. 51. Powrót do przypisu 32
 33. 33) IDEM, Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 91, przyp. 34. Powrót do przypisu 33
 34. 34) H. HOFFMANN, op.cit., s. 62, 64. Powrót do przypisu 34
 35. 35) Ibidem, s. 189. Powrót do przypisu 35
 36. 36) Ibidem. Powrót do przypisu 36
 37. 37) F. CH. SICKEL, op.cit., s. 159–160. Powrót do przypisu 37
 38. 38) M. KONOPNICKA, Otyń w czasach jezuitów (1649–1787), [w:] Otyń: Zarys dziejów, T. ANDRZEJEWSKI (red.), Otyń 2010, s. 92. Powrót do przypisu 38
 39. 39) Ibidem. Powrót do przypisu 39
 40. 40) Ibidem. Powrót do przypisu 40
 41. 41) H. HOFFMANN, op.cit., s. 105. Powrót do przypisu 41
 42. 42) Ibidem. Powrót do przypisu 42
 43. 43) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., [w:] Otyń: Zarys dziejów, s. 119. Powrót do przypisu 43
 44. 44) Ibidem. Powrót do przypisu 44
 45. 45) Ibidem. Powrót do przypisu 45
 46. 46) Ibidem, s. 117. Powrót do przypisu 46
 47. 47) Ibidem, s. 122. Powrót do przypisu 47
 48. 48) Ibidem, s. 132. Powrót do przypisu 48
 49. 49) Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie (...), A. DUNCKER (Hrsg.), Bd. I, Berlin 1857–1858, opis do tab. 5. Powrót do przypisu 49
 50. 50) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., s. 112. Powrót do przypisu 50
 51. 51) Ibidem. Powrót do przypisu 51
 52. 52) Ibidem, s. 123–124. Powrót do przypisu 52
 53. 53) Ibidem, s. 122. Powrót do przypisu 53
 54. 54) Ibidem, s. 118. Powrót do przypisu 54
 55. 55) Ibidem. Powrót do przypisu 55
 56. 56) Ibidem, s. 133. Powrót do przypisu 56
 57. 57) Ibidem. Powrót do przypisu 57
 58. 58) Ibidem. Powrót do przypisu 58
 59. 59) Ibidem, s. 133–135. Powrót do przypisu 59
 60. 60) Ibidem, s. 135. Powrót do przypisu 60
 61. 61) Ibidem. Powrót do przypisu 61
 62. 62) Ibidem. Powrót do przypisu 62
 63. 63) O. TEICHERT, Der Herzogliche Park zu Sagan, Sagan-Sprottau 1858, s. 32. Powrót do przypisu 63
 64. 64) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., s. 136. Powrót do przypisu 64
 65. 65) EADEM, Talleyrandowie jako książęta żagańscy i ich rezydencja w Żaganiu (1862–1929), Zielona Góra 2017, s. 80. Powrót do przypisu 65
 66. 66) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., s. 137. Powrót do przypisu 66
 67. 67) Ibidem, s. 138; EADEM, Talleyrandowie..., s. 103–104. Powrót do przypisu 67
 68. 68) Podano na podstawie tablicy pamiątkowej w Parku Friedenthala (Friedenthal-Park) w Berlinie-Grunewald, link do fotografii: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gedenktafel_Halenseestr_17_(Grunew)_Karl-Rudolf_Friedenthal.jpg (dostęp: 28.09.2020). Powrót do przypisu 68
 69. 69) Schlesische Lebensbilder: Schlesier des 19. Jahrhunderts, F. ANDREAE, M. HIPPE, O. SCHWARZER, H. WENDT (Hrsg.), Breslau 1922, s. 244. Powrót do przypisu 69
 70. 70) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., s. 138. Powrót do przypisu 70
 71. 71) Schlesische Lebensbilder..., s. 246–247. Powrót do przypisu 71
 72. 72) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser (dalej: Gotha). 1889, Gotha [s.a.], s. 190; Gotha, 1899, s. 232. Powrót do przypisu 72
 73. 73) Gotha 1916, Gotha [s.a.], s. 447. Powrót do przypisu 73
 74. 74) Schlesisches Güter-Adressbuch (dalej SGA), Breslau 1876, s. 259, 262, 278–279. Powrót do przypisu 74
 75. 75) Schlesische Lebensbilder..., s., s. 247. Powrót do przypisu 75
 76. 76) R. WEBER, Schlesische Schloesser, Bd. II, Dresden-Breslau 1910, s. 10. Powrót do przypisu 76
 77. 77) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., s. 139. Powrót do przypisu 77
 78. 78) Ibidem. Powrót do przypisu 78
 79. 79) „Niederschlesisches Tageblatt”, No 16, 19. Januar 1882. Powrót do przypisu 79
 80. 80) „Niederschlesisches Tageblatt”, No 276, 24. November 1882. Powrót do przypisu 80
 81. 81) APZG, Wielka Własność Ziemska w Otyniu, Acta betreffend Bauten an der Herzoglichen Schlößern zu D. Wartenberg u. Günthersdorf 1859, sygn. 3831. Powrót do przypisu 81
 82. 82) K. ADAMEK-PUJSZO, Otyń w XIX w., s. 140. Powrót do przypisu 82
 83. 83) Ibidem, s. 141. Powrót do przypisu 83
 84. 84) Ibidem. Powrót do przypisu 84
 85. 85) SGA, Breslau 1905, s. 309. Powrót do przypisu 85
 86. 86) SGA 1909, s. 322. Powrót do przypisu 86
 87. 87) SGA 1930, s. 492; SGA 1937, s. 434. Powrót do przypisu 87
 88. 88) K. ADAMEK-PUJSZO, Zabytki gminy Otyń, s. 273. Powrót do przypisu 88
 89. 89) A. GÓRSKI, Dzieje Otynia do 1939 r., [w:] Otyń: Zarys dziejów, T. ANDRZEJEWSKI (red.), Otyń 2010, s. 145. Powrót do przypisu 89
 90. 90) Ibidem, s. 145–146. Powrót do przypisu 90
 91. 91) J. SKORULSKI, Zatonie: Ślady historii, Zielona Góra 2012, s. 24. Powrót do przypisu 91
 92. 92) Ibidem. Powrót do przypisu 92

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu