Województwo lubuskie położone jest w zachodniej części Polski, na obszarze Środkowego Nadodrza. Jest to region niezwykle atrakcyjny przyrodniczo, usytuowany w krainie dwustu jezior, pomiędzy sosnowymi lasami, wśród pagórków i malowniczych dolin. O bogactwie lubuskiej flory i faunie świadczy kilkadziesiąt rezerwatów przyrodniczych. Na jego terenie znajdują się również dwa parki narodowe – Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty oraz osiem parków krajobrazowych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Park Mużakowski. Jest on położony częściowo w Niemczech i stanowi wybitne założenie parkowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

szlak
szlak
szlak
szlak

Prócz wielu atrakcji przyrodniczych, mocnym atutem regionu są również liczne zbytki. Jest ich tu niemal 4000, co plasuje województwo na 8 miejscu w kraju pod względem ich liczby. Wśród nich znajdują się zarówno układy urbanistyczne, obiekty o charakterze obronnym, budowle użyteczności publicznej, zamki, pałace, dwory, parki pałacowe, folwarki i inne budynki gospodarcze, jak również obiekty mieszkalne czy przemysłowe.

 

Zamek w Bad Musaku Zespoł Poaugustiański, biblioteka Sanatorium w Trzebiechowie Sanatorium w Trzebiechowie Do najcenniejszych atrakcji regionu należy nie tylko Park Mużakowski, ale również np. Poaugustiański kompleks zabudowań klasztornych w Żaganiu, stanowiący jeden z najcenniejszych zespołów architektury sakralnej na terenie północnej części historycznego Śląska, pochodzącej z XII-XVIII w. Zespół ten został wpisany przez Prezydenta RP na listę pomników historii. Wkrótce na tej liście znajdzie się również sanatorium w Trzebiechowie, którego wystrój i wyposażenie wnętrz zaprojektował Henry van de Velde – czołowy twórca i teoretyk secesji.

 

 

Kościół w Klępsku Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują obiekty architektury rezydencjonalnej. W województwie lubuskim znajduje się ich ok. 250. Są one niezwykle atrakcyjne nie tylko ze względu na ich walory architektoniczne, ale również historycze. W ich losy wplecione są historie znakomitych europejskich rodów Kottwitzów, Unruhów, Schonaichów, Talleyrandów, von Reussów, Radziwiłłów czy Cosel. W oparciu o tak wspaniałe obiekty jak renesansowy pałac w Siedlisku, wczesnobarokowy pałac w Zaborze, późnobarokowe pałace w Bojadłach i Kargowej, pałace historyzujące w Wojnowie, Trzebiechowie i Klenicy oraz renesansowy zamek w Sulechowie i średniowieczny zamek w Krośnie Odrzańskim, wytyczony został szlak turystyczny „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza”.

 

 

Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach Wieża rycerska w Witkowie Winnica Zapraszamy do wirtualnego spaceru. Na naszej stronie można obejrzeć te wspaniałe założenia, ich rozwój przez kilka stuleci oraz to, jak wyglądały w ich najbogatszej i w najpełniejszej formie. Wspaniale manierystyczne kolumny sali balowej przedstawiające potwory i diabły w największym pałacu renesansowym Śląska – w Siedlisku; rokokowy pałac w Bojadłach, który powstał później niż Zwinger, ale wcześniej niż Sanssouci i jest jedną z pierwszych realizacji rokowych w Europie; wspaniały Zabór – jeden z najpiękniejszych wczesnobarokowych pałaców w tej części Europy zbudowany przez nieślubnego syna Augusta II, który był dzieckiem urodzonym w wyniku słynnego romansu króla z Anną Konstancją Cosel. Podczas wirtualnej wycieczki można zobaczyć również pałac królewski Augusta II Mocnego, króla Polski i Saksonii w Kargowej. Król nie tylko pozostawił ponad 300 nieślubnych dzieci, ale przede wszystkim znaczące dziedzictwo architektoniczne w tym granicznym regionie. Wielbicieli francuskiej architektury z pewnością zainteresuje książęcy pałac w Trzebiechowie, który sprawia wrażenie jakby przeniesionego z doliny Loary, wraz z przepięknym parkiem.

 

Wspaniałe przykłady zabytków wszystkich epok są niezwykłym uzupełnieniem urody lubuskiego – jedynego regionu produkcji wina na północ od Moraw.