WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA – projekt zrealizowany w ramach programów „Wspólnie dla dziedzictwa 2018” Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe.

 

Projekt – Pałace i parki Środkowego Nadodrza – ma na celu popularyzację obiektów architektury rezydencjonalnej oraz przywracanie ich świadomości społecznej. Równolegle Fundacja Pałac Bojadła prowadzi szereg działań edukacyjnych. Jednym z przykładów może być projekt WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA, zrealizowany w ramach programów „Wspólnie dla dziedzictwa 2018” Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe. 

 

Głównym punktem naszego projektu była niemal tygodniowa akcja wolontariacka w pałacu w Bojadłach. Było to inspirujące spotkanie z cudownymi, bezinteresownymi ludźmi, którzy pomagali nam z ogromnym zaangażowaniem, pomimo panujących upałów. Radość dla nas tym wielka, że wspierali nas ludzie nie tylko z naszego regionu. Wolontariusze przybyli do nas również ze Śląska, Wielkopolski, Lubelszczyzny. Bardzo dziękujemy wszystkim za poświęcony nam czas i siły, a przede wszystkim za wspaniałe towarzystwo. Dzięki ich zaangażowaniu nie tylko uporządkowaliśmy znaczną część przypałacowego zieleńca, ale dokonaliśmy wielu ciekawych odkryć – kamienne płytki (prawdopodobnie XVIII-wieczne) pod betonową wylewką, liczne fragmenty sztukaterii, ościeży okiennych, okuć oraz starych pieców kaflowych. Jednym z najbardziej interesujących był niewielki fragment sztukaterii stiukowej z zachowaną polichromią (!!!). Potwierdza to nasze tezy o istnieniu sztukaterii wewnątrz pałacu. 

 

Największym sukcesem było odkrycie fundamentów fundamenty i podłogi jednego z dwóch XVIII-wiecznych budynków gospodarczych, które znamy z rysunku F.B. Wernhera z 1744-1750 r. Dokonali go uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej w Trzebiechowie.

 

Do tej pory myśleliśmy, że budynki te znajdowały się poza terenem założenia pałacowego. Odkrycie uczniów potwierdza istnienie obu budynków w dawnym barokowym ogrodzie na tyłach pałacu w otoczeniu ponad 300-letnich orzechów. Odkrycie daje również podstawę do tego aby datować ruinę budynku na tyłach pałacu na okres przed 1750 r. Do tej pory sądziliśmy, że to powojenny pawilon, gdyż w tym czasie został bardzo przebudowany i nosi pewne cechy modernistycznej architektury. Odkryto fragment podłogi ceglanej oraz fundamenty drugiego – bliźniaczego budynku. Dwa małe budynki prawdopodobnie pełniły rolę budynków mieszkalnych dla służby lub domku ogrodnika. Dodatkowo uczniowie znaleźli fragmenty detali architektonicznych pochodzących prawdopodobnie z wystroju pierwotnego barokowego dworu, którego budowę ukończono w 1707 r. Obecny pałac z 1734 r. stanowi rozbudowę pierwotnej budowli. Znalezione fragmenty z piaskowca czerwonego i jasnego stanowiły prawdopodobnie kapitele i trzony półplastycznych kolumn oraz boniowań dekorujących fasadę w 1707 r. Kolorystyka fasady była prawdopodobnie czerwono-zółta.  Na podstawie znalezionych fragmentów Fundacja wykona wizualizację pierwotnego wyglądu fasady barokowego dworu. Dotychczas odnaleźliśmy na terenie pałacu fragmenty pierwotnych portali barokowych. Uczniowie dodali – dzięki swojej spostrzegawczości – ważne fragmenty pozwalające na dopracowanie takiej wizualizacji.

 

Z założenia pracom towarzyszyły zajęcia teoretyczno-warsztatowe. Z uwagi na obecność Wolontariuszy z odległych zakątków Polski, część z nich przeprowadziliśmy w terenie, wykorzystując wyjątkowe scenerie pałacu w Zaborze i Trzebiechowie oraz trzebiechowskiego sanatorium H. van de Velde.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

 

MKiDN
Lubuskie
NID
Wdd

 

 
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt

 

 

[ powrót ]