Projekt dofinansowano ze środków:


Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

MKiDN

Województwa Lubuskiego

Lubuskie

Partnerzy projektu:


 

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

APArchiwum Państwowe w Zielonej Górze

Centrum Artystyczno-Historyczne ZAMEK w Krośnie Odrzańskim

Fundacja Karolat

Instytut Zachodni w Poznaniu

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Izba Regionalna Sulechowskiego Domu Kultury

Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Powiat Zielonogórski

Sulechowskie Towarzystwo Historyczne

Trzebiechowski Ośrodek Kultury

 

Za pomoc w realizacji projektu i bezpłatne udostępnienie swoich zbiorów dziękujemy szczególnie Panom: Erwinowi Bockhorn von der Bank, Zenonowi Pałatowi, Stefanowi Petriukowi, Włodzimierzowi Puchalskiemu.