1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Zespół rezydencjonalny w Żarach położony jest w północno-zachodniej części miasta. Założenie rozplanowane jest w sposób rozbudowany, z renesansowym zamkiem w południowej części, przylegającym do niego od wschodu barokowym pałacem i kuchniami zamkowymi od południa i częściowo zachodu. [ilustr.] Po stronie północnej i zachodniej zamek ujęty jest suchą fosą i wałem będącym fragmentem dawnych umocnień. Wejście na teren rezydencji prowadzi od północy przez budynek bramny z przejazdem na dziedziniec wewnętrzny pomiędzy zamkiem i pałacem, przez który przerzucono wsparty na arkadzie łącznik. [ilustr.] Po wschodniej stronie rezydencji znajduje się dawny ogród pałacowy, zwany sekretnym, zamknięty z trzech stron wysokim murem. Od północy i północnego wschodu rozciąga się rozległy park o zróżnicowanej formie, oddzielony od zamku i pałacu główną arterią miasta – aleją Jana Pawła II, którego granice od północy zamyka zespół folwarczny i Pałac Letni. [ilustr.] W kierunku północnym, na osi pałacu przebiega aleja kasztanowa – ul. Poznańska, przecinająca park, zamknięta od północy Bramą Błękitną. [ilustr.]

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5