1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Pałac w Brodach (niem. Pförten) wzniesiony przez rodzinę von Promnitz, a następnie przebudowany przez rodzinę von Brühl, znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości. Obiekt znajduje się przy Placu Zamkowym. Można do niego dojechać m.in. ulicą Szkolną, będącą rozgałęzieniem drogi wojewódzkiej nr 289 biegnącej z Nowogrodu Bobrzańskiego do przejścia granicznego w Zasiekach/Forst. Wjeżdżając do wsi od strony Lubska w pierwszej kolejności natrafia się na późnobarokową tzw. Bramę Zasiecką, stanowiącą dawny, główny wjazd do miasteczka. Po jej przekroczeniu otwiera się prosta uliczka (ob. ul. Wolności), z zachowanymi częściowo kamieniczkami, usytuowana na osi pałacu. Na wschód od obiektu rezydencjonalnego rozpościerają się łąki i pola, a na północ zabudowa mieszkalna wraz z przepływającą tu rzeką Werdawą. Założenie pałacowe od zachodu i południa ogranicza wielohektarowy park krajobrazowy. [ilustr.]

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5