1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Zespół pałacowo-parkowy w Iłowej położony jest nad rzeką Czerna Mała, w południowo-zachodniej części wsi zlokalizowanej na południe od Żagania, w pobliżu autostrady łączącej Wrocław z Berlinem. Historycznie mieści się na najbardziej wysuniętym na północ i zachód krańcu Śląska – na Ziemi Głogowskiej. Założenie rozplanowane jest w sposób rozbudowany, z reprezentacyjnym pałacem w części centralnej, otoczonym parkiem od północy, południa i wschodu oraz  zamykającymi kompozycję prostokątnego dziedzińca budynkami gospodarczymi, usytuowanymi po stronie południowo-zachodniej. [ilustr.] Wejście na teren zespołu prowadzi przez bramę zakomponowaną pomiędzy budynkami gospodarczymi oraz przez bramę przejazdową dawnej stajni, mieszczącej obecnie bibliotekę. [ilustr.] Pałac otacza kanał zasilany wodą przepływającej rzeki Czernej Małej, tworząc półwysep wydzielający rezydencję od pozostałych zabudowań i elementów kompozycji zespołu. Skrzydła pałacu, o zróżnicowanej bryle, formie i wystroju, rzutem tworzą kształt zbliżony do litery L. Od strony zachodniej oraz południowej ujmuje go taras, z którego poprzez mostki rozpięte nad kanałem można przedostać się do położonego niżej parku, stanowiącego niezwykle bogatą i różnorodną otulinę pałacu. [ilustr.]

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5