1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Zabytek znajduje się w Krośnie Odrzańskim (do 1945 r. Crossen an der Oder), mieście powiatowym nad rzeką Odrą, przebiegającą przez miejscowość na osi wschód-zachód [ilustr.]. Zamek, obecnie w większości w stanie ruiny, położony jest na północno-zachodnim obrzeżu starego miasta, na lewym brzegu Odry [ilustr.]. Na południowy-zachód od zespołu zamkowego znajduje się kościół farny św. Jadwigi w otoczeniu kamienic, wyżej zaś (naprzeciw zachodniego skrzydła zamku) rozległy parking dworca autobusowego, zlokalizowany w miejscu dawnej zabudowy miejskiej. Zamek stanowi odrębny od miasta układ przestrzenny (czytelny pomimo wchłonięcia przez zabudowania miasta), którego częścią są pozostałości ziemnych fortyfikacji bastionowych otaczające budowlę od wschodu i południa.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5