1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Zamek zlokalizowany jest w miejscowości Sulechów (do 1945 r. Züllichau) [ilustr.], mieście położonym przy drodze ekspresowej S 3, w odległości ok. 20 km na północ od Zielonej Góry i 25 km na południe od Świebodzina, w rejonie pasma Pagórków Sulęcińsko-Świebodzińskich. Kompleks zamkowo-parkowy znajduje się w centrum miejscowości [ilustr.], w północno-wschodnim narożniku historycznego starego miasta, przy biegnącej w kierunku północno-zachodnim Alei Wielkopolskiej, gdzie zlokalizowana została główna brama wjazdowa na tereny zamkowe, obecnie poprzedzona parkingiem. Zachodnią granicę założenia zamkowego [ilustr.] tworzą pozostałości gotyckiej kurtyny murów obronnych, przylegające do północno-zachodniego narożnika wieży zamkowej oraz częściowo wtopione w zabudowania XIX-wieczne, natomiast od wschodu granica zespołu przebiega równolegle do obecnej ul. Gdańskiej.

Zamek [ilustr.], obecnie siedziba Sulechowskiego Domu Kultury, usytuowany jest na niewielkim, sztucznie usypanym wzniesieniu. Od zachodu przylega doń poprzez skrzydło łącznikowe dawny kościół zamkowy (sala widowiskowa domu kultury), zlokalizowany przy dawnym Placu Zwycięstwa (Wiktoriaplatz), zamienionym obecnie na zieleniec i parkingi [ilustr.]. W obszarze wzgórza zamkowego, na północny-wschód od zamku (połączony z nim kurtyną średniowiecznych murów) znajduje eklektyczny budynek dawnego kasyna oficerskiego z 2 poł. XIX w., aktualnie mieszczący biura Sulechowskiego Domu Kultury, zaś poniżej wzgórza rozciąga się na wschód park zamkowy.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5