1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Założenie pałacowo-folwarczno-parkowe w Kargowej położone jest w północno-wschodniej części miasta Kargowa, na niskich wzgórzach morenowych rozciągających się na północ od drogi prowadzącej z Zielonej Góry do Wolsztyna i po obu stronach drogi prowadzącej z Kargowej do Babimostu. Zespół składa się z dwóch dziedzińców zlokalizowanych w części reprezentacyjnej i gospodarczej. Dziedziniec rezydencjonalny mieści się w środkowej części założenia, pomiędzy parkiem a podwórzem gospodarczym, otoczony jest budynkami barokowej oficyny i stajni pochodzącymi z końca XIX w. oraz współcześnie wzniesionych garaży zamykających je od północy. [ilustr.] W części południowej znajduje się barokowy pałac założony na planie prostokąta z dwoma skrzydłami od strony północnej i z ryzalitami w osi środkowej. [ilustr.] Za pałacem założono park. Pierwotnie wjazd na dziedziniec usytuowany był od południowo-wschodniej strony, gdzie znajduje się aleja kasztanowa. Podwórze gospodarcze rozciąga się w kierunku północno-zachodnim, a zamykają je budynki gorzelni, spichlerza, stajni, stodoły i magazynu. [ilustr.] Wjazd na tę część założenia dostępny jest z drogi na Babimost pomiędzy budynkami gorzelni, a spichlerza.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5