1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Pałac myśliwski, wzniesiony przez rodzinę książąt Radziwiłłów, znajduje się na skraju południowej części wsi Klenica (do 1945 r. niem. Kleinitz), która położona jest na terenie obecnej gminy Bojadła w powiecie zielonogórskim. [ilustr.] Obiekt ulokowany jest przy skrzyżowaniu dwóch dróg gruntowych, stanowiących rozgałęzienie drogi wojewódzkiej numer 278 łączącej Sulechów z Konotopem. Jedna z nich, biegnąca od strony północnej (obecnie ulica Stawna), wiąże rezydencję z założeniem folwarcznym wzniesionym w XVII w. Po przeciwległej stronie alei znajduje się staw z usytuowaną na jego środku wysepką. Druga z dróg, będąca wschodnią granicą założenia pałacowo-parkowego, prowadzi do przysiółka o nazwie Kliniczki. Od strony południowo-zachodniej pałac okala park krajobrazowy, w obrębie którego znajdują się dawne domy mieszkalne pracujących niegdyś w majątku kucharza oraz ogrodnika.

 

1 | 2 | 3 | 4