1. Lokalizacja i opis ogólny założenia

Założenie zamkowe w Siedlisku zlokalizowane jest na wzniesieniu, na prawym brzegu skarpy nadodrzańskiej, przy trasie prowadzącej z Nowej Soli do Sławy, w południowo-zachodniej części wsi. Siedliska rezydencja, otoczona niegdyś fosą, wzmocniona fortyfikacjami ziemnymi z bastionami, przetrwała do dziś w stanie częściowej ruiny. Założenie rozplanowane jest wokół reprezentacyjnego, prostokątnego dziedzińca zamkowego oraz pomocniczego dziedzińca gospodarczego. Wejście na teren zespołu prowadzi przez budynek bramny zlokalizowany we wschodnim skraju założenia, poprzedzony mostem przerzuconym przez suchą fosę. [ilustr.] Skrzydła zamku, o różnorodnej formie i wystroju, jak również metryce, zamykają dziedziniec z czterech stron, przy czym w skrzydle wschodnim mieści się kaplica i mauzoleum. [ilustr.] [ilustr.] Od północy przylega dziedziniec gospodarczy, zamknięty z trzech stron budynkiem stajni, ujeżdżalni i dawnego archiwum księstwa. [ilustr.] Rozległy park, schodzący południowym zboczem do rzeki Odry, stanowi otulinę zamku. [ilustr.] Siedliska rezydencja, mimo pozostawania większej części w stanie trwałej ruiny, stanowi niezwykle interesujące dzieło wielu wizjonerów i architektów, których koncepcje realizowane na przestrzeni wieków utworzyły spójne, kompletne założenie.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5